Maria Kocewiak, Ewa Malowaniec

Celem projektu „Lekcje z ZUS” jest budowanie świadomości młodego pokolenia Polaków w tak ważnym aspekcie ich przyszłego życia, jakim są ubezpieczenia społeczne. Dziś, niestety, niewielu młodych ludzi wie, czym są ubezpieczenia społeczne i czym skutkuje decyzja, by wykluczyć się z tych ubezpieczeń. „Lekcje z ZUS” kształtują świadomość młodzieży, uczą przy tym, by być wzajemnie odpowiedzialnym wobec osób, które przynależą do innych pokoleń (zasady solidaryzmu społecznego), a ponadto dają praktyczną wiedzę przyszłym przedsiębiorcom.

W ramach projektu uczniowie biorą udział w Olimpiadzie „Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych”.
I etap Olimpiady odbył się 23 listopada 2021 r. w trybie stacjonarnym w szkole. Najwyższą liczbę punktów z testu uzyskali uczniowie: Amelia Barańska, Weronika Sobieraj, Mikołaj Wasiak z klasy III w zawodzie technik ekonomista. Uczniowie ci będą reprezentowali naszą szkołę w wojewódzkim etapie olimpiady, który odbędzie się 11 stycznia 2022 r. o godzinie 8:30.
Zmagania zespołów odbędą się w formule on-line. Olimpijczycy będą mieli pół godziny na udzielenie odpowiedzi na 25 pytań wielokrotnego wyboru. O tym, które miejsce zajmie zespół, zadecydują zdobyte przez niego punkty oraz czas, w jakim rozwiąże test.
Olimpiada „Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych” znajduje się na liście konkursów przedmiotowych Ministerstwa Edukacji i Nauki. Oznacza to, że laureaci Olimpiady są zwolnieni z części pisemnej egzaminu zawodowego w zawodzie technik ekonomista i technik rachunkowości. Ponadto, na zwycięzców czekają także indeksy na studia, dodatkowe punkty w rekrutacji na uczelnie oraz cenne nagrody rzeczowe.
Największą wartością, jaką daje udział w Olimpiadzie, jest jednak wiedza. Z dumą wspieramy naszych uczniów, którzy nie lekceważą swojej przyszłości i zaczynają ją budować już dziś, również dzięki wiadomościom uzyskanym w trakcie przygodowań do Olimpiady. Profesjonalne wspacie zawdzięczają pani Marii Kocewiak – nauczycielowi przedmiotów zawodowych, która od wielu lat skutecznie przygotowuje kolejne roczniki uczniów do osiągania sukcesów w różnych konkursach z dziedziny ekonomii. Dlatego jesteśmy spokojni o rezultaty styczniowych zmagań reprezentantów Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi z wiedzą o ubezpieczeniach społecznych.