Maria Kocewiak, Ewa Malowaniec

Uczniowie klasy III w zawodzie technik ekonomista, w ramach innowacyjnego programu edukacyjnego Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości, zorganizowali i prowadzą w szkole realnie działającą firmę – młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo.
Celem programu jest przygotowanie młodzieży do prowadzenia własnej działalności gospodarczej, pokazanie szans i zagrożeń wynikających z samozatrudnienia oraz kształtowanie niezbędnych postaw i umiejętności w zakresie przedsiębiorczości.

Podczas realizacji programu uczniowie szukają pomysłu na produkt bądź usługę, przygotowują biznesplan przedsięwzięcia, gromadzą niezbędny kapitał, podejmują działania marketingowe, produkują i sprzedają swoje produkty bądź usługi oraz prowadzą dokumentację finansową swojego miniprzedsiębiorstwa.
W ramach programu organizowany jest Ogólnopolski Konkurs na Najlepsze Młodzieżowe Miniprzedsiębiorstwo PRODUKCIK, a jego zwycięzca reprezentuje Polskę w konkursie europejskim JA Europe Company of the Year Competition.
Miniprzedsiębiorstwo GoldFeast, działające w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi, tworzy dziewięcioro ambitnych i pomysłowych uczniów. W strukturach przedsiębiorstwa wyróżnia się kadra kierownicza, która aktywnie włącza się również w konkretne prace fizyczne i różnorodne działania związane z ofertą GoldFeast. Na czele zespołu stoi dyrektor naczelna – Amelia Barańska, dyrektorem do spraw finansowych jest Klaudia Rosłonkiewicz, a stanowisko dyrektora ds. marketingu pełni Anna Jachimowicz. Nad prawidłowym przebiegiem działalności miniprzedsiębiorstwa czuwa Maria Kocewiak – nauczyciel przedmiotów zawodowych. Siedzibą firmy jest Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi.
Miniprzedsiębiorstwo prowadzi działalność produkcyjną. Wśród propozycji GoldFeast wyróżnia się możliwość zamówienia kartek okolicznościowych, np. urodzinowych czy świątecznych, a także zaproszeń na przeróżne wydarzenia, jak np. bal maturalny, które zostaną zaprojektowane zgodnie z preferencjami klienta, a następnie wykonane i dostarczone. Daje to tym samym możliwość uzyskania oryginalnych, w pełni spersnalizowanych materiałów okolicznościowych, którymi można zaskoczyć i zachwycić odbiorców. Dzięki kreatywności, talentom plastycznym i zdolnościom manualnym GoldFeast tworzy unikatowe produkty.
W ofercie miniprzedsiębiorstwa znajduje się również nauka tańca, prowadzona przez profesjonalistkę z wieloma sukcesami na różnych konkursach.
Utworzenie GoldFeast to dowód, że w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi nie brakuje ludzi z pasją i ciekawymi pomysłami. Portafią oni pogodzić obowiązki szkolne z realizacją zadań dodatkowych, a warto wspomnieć, że w przypadku tych uczniów to jedno z wielu działań pozalekcyjnych. Wypada im pogratulować zapału do realizacji tak wielu zadań, a w związku z założeniem miniprzedsiębiorstwa – także ciekawej inicjatywy i wykorzystania wiedzy o potrzebach lokalnego środowiska.
Młodym przedsiębiorcom życzymy wielu ciekawych zleceń i sukcesów! Zobacz zdjecia...