Admin

Nauczyciele 2021/22

Nazwisko i imię nauczyciela

Nauczany przedmiot

Bomba Ignacy

Przedmioty zawodowe w zawodzie technik spedytor

Bosak Małgorzata

Historia, wiedza o społeczeństwie, historia i społeczeństwo

Chustecka Marlena

Przedmioty zawodowe w zawodzie technik spedytor

Cieślik Joanna

Przedmioty zawodowe w zawodzie technik architektury krajobrazu i technik ogrodnik

Ciża Lidia

Język polski, wiedza o kulturze

Dacka Anna

Dyrektor szkoły, przedmioty zawodowe w zawodzie technik ogrodnik

Dacka Grzegorz

Przedmioty zawodowe w zawodzie technik ogrodnik, wychowawca w internacie

Dębowska-Mróz Marzanna

Przedmioty zawodowe w zawodzie technik organizacji turystyki

Domański Jacek

Przedmioty zawodowe w zawodzie technik ogrodnik

Frydrych Barbara

Język polski

Grzelec Judyta

Język angielski

Kaczmarczyk Barbara

Wychowawca w internacie, wychowanie do życia w rodzinie

Kapusta Elżbieta

Przedmioty zawodowe w zawodzie technik ogrodnik i technik architektury krajobrazu, doradztwo zawodowe

Kazimierska Ludwika

Język angielski

Kazusek Beata

Religia

Kmidowska-Giszka Magdalena

Wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa

Kocewiak Maria

Przedmioty zawodowe w zawodzie technik ekonomista, technik reklamy i technik ogrodnik

Kopczyńska Paulina

Bibliotekarz w technikum, przedmioty zawodowe w zawodzie technik reklamy

Kwiatkowska Elżbieta

Geografia, historia

Kwiatkowska Elżbieta (internat)

Wychowawca w internacie

Legucka Agnieszka

Przedmioty zawodowe w zawodzie technik ogrodnik i technik architektury krajobrazu

Mackiewicz-Olszewska Katarzyna

Język angielski, język rosyjski

Majewska Alina

Biologia, chemia

Makulski Ireneusz

Przedmioty zawodowe w zawodzie technik ogrodnik

Malec Małgorzata

Plastyka

Malowaniec Ewa

Język polski

Matejuk Izabela

Przedmioty zawodowe w zawodzie technik ogrodnik i technik architektury krajobrazu

Mokosa Ewelina

Język angielski

Mrozek Małgorzata

Geografia

Musiałowski Bogusław

Przedmioty zawodowe w zawodzie technik ogrodnik

Olszówka Karol

Wychowanie fizyczne

Pachniak Patrycja

Biologia

Papis Barbara

Bibliotekarz w szkołach dla dorosłych

Pawlikowska Anna

Matematyka

Piórko Wojciech

Religia

Rejnchard Hanna

Wicedyrektor ds. kształcenia ogólnego, przedmioty zawodowe w zawodzie technik ekonomista,
wychowawca w internacie

Rudkowski Grzegorz

Przedmioty zawodowe w zawodzie technik ekonomista

Siepietowska Agnieszka

Język angielski, język niemiecki

Smolarek Katarzyna

Przedmioty zawodowe w zawodzie technik ogrodnik, technik architektury krajobrazu i technik usług fryzjerskich

Stachowicz Klaudia

Matematyka, informatyka

Staromłyński Jakub

Fizyka, informatyka

Szwedo Łukasz

Wychowanie fizyczne, wychowawca w internacie

Wawer Grzegorz

Informatyka, przedmioty zawodowe w zawodzie technik ogrodnik i technik architektury krajobrazu

Wiktorowska Anna

Pedagog szkolny, doradztwo zawodowe

Witkowska Małgorzata

Przedmioty zawodowe w zawodzie technik usług fryzjerskich

Włodarczyk Malina

Przedmioty zawodowe w zawodzie technik ekonomista

Wojtera Elżbieta

Wicedyrektor ds. kształcenia zawodowego, przedmioty zawodowe w zawodzie technik architektury krajobrazu

Woźniak Łukasz

Przedmioty zawodowe w zawodzie technik reklamy

Zabieglińska-Szwedo Anna

Kierownik CKZ, chemia, przedmioty zawodowe w zawodzie technik usług fryzjerskich

Wychowawcy klas w roku szkolnym 2021/22

KLASA I
TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU

p. Elżbieta Wojtera

KLASA I
TECHNIK EKONOMISTA

p. Judyta Grzelec

KLASA I
TECHNIK OGRODNIK

p. Maria Kocewiak

KLASA II
TECHNIK EKONOMISTA I TECHNIK ORGANIZACJI TURYSTYKI

p. Elżbieta Kwiatkowska

KLASA II
TECHNIK REKLAMY I TECHNIK USŁUG FRYZJERSKICH

p. Małgorzata Bosak

KLASA II
TECHNIK SPEDYTOR I TECHNIK OGRODNIK

p. Katarzyna Smolarek

KLASA III
TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU
(5-letnie)

p. Joanna Cieślik

KLASA III
TECHNIK OGRODNIK
(5-letnie)

p. Patrycja Pachniak

KLASA III
TECHNIK SPEDYTOR I TECHNIK EKONOMISTA
(5-letnie)

p. Grzegorz Rudkowski

KLASA III
TECHNIK EKONOMISTA I TECHNIK REKLAMY
(4-letnie)

p. Klaudia Stachowicz

KLASA III
TECHNIK OGRODNIK I TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU
(4-letnie)

p. Magdalena Kmidowska-Giszka

KLASA III
TECHNIK SPEDYTOR
(4-letnie)

p. Karol Olszówka

KLASA IV
TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU I TECHNIK EKONOMISTA

(4-letnie)

p. Ewa Malowaniec

KLASA IV

TECHNIK OGRODNIK

 

(4-letnie)

p. Elżbieta Kapusta