Admin

SKŁADANIE DEKLARACJI
Sesja czerwiec-lipiec 2021
– termin składania deklaracji na egzamin (formuła 2012): 21.02.2021r.
– termin składania deklaracji na egzamin (formuła 2017): 07.02.2021r.
– termin składania deklaracji na egzamin (formuła 2019): 07.02.2021r.
– termin składania deklaracji na egzamin:8.04. 2021r. w przypadku ponownego przystąpienia do egzaminu przez zdających, którzy nie zdali tego egzaminu w sesji styczeń-luty 2021

Czytaj więcej: Egzaminy zawodowe - sesja czerwiec - lipiec 2021
Maria Kocewiak

Wizytówką naszej szkoły jest efektywny udział uczniów w różnego rodzaju projektach i programach społecznych, edukacyjnych, kulturowych. Służą one przede wszystkim stwarzaniu uczniom warunków do rozwijania własnych umiejętności. Już po raz siódmy uczniowie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi otrzymali stypendium w ramach projektu „Mazowsze – stypendia dla uczniów szkół zawodowych”.

Czytaj więcej: Kolejny powód do dumy w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi.
Maria Kocewiak

COVID nie zainfekował serc społeczności Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi.

Pomagać i pamiętać – to dla wolontariatu szkolnego CKZiU w Nowej Wsi konkretne zadanie, skutecznie realizowane od lat.

Mimo wyjątkowej sytuacji, związanej z pandemią, Samorząd Szkolny zorganizował akcję charytatywną „I ty możesz zostać Świętym Mikołajem”. Celem tego działania było wsparcie podopiecznych Placówki Socjalizacyjnej „Panda” w Kozienicach. Już od wielu lat społeczność naszej szkoły wspiera dzieci i młodzież z tej placówki. W tym roku do nowowiejskich darczyńcow dołączyła pani Dorota Macioszek - pedagog ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Warce, która ofiarowała bony podarunkowe. 

Czytaj więcej: Panda
Anna Wiktorowska

W trosce o doskonalenie zawodowe uczniów Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi.
Mimo trwającej pandemii i nauczania zdalnego, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi nie ustaje w realizacji zadań związanych z aktywizacja zawodową młodzieży. W ramach doradztwa zawodowego Centrum pomaga m.in. rozpoznawać predyspozycje oraz zainteresowania uczniów, niezbędne w budowaniu kariery. W zaplanowaniu kariery zawodowej pomagać mogą spotkania z przedstawicielami różnych profesji.

Czytaj więcej: Doskonalenie zawodowe uczniów CKZiU w Nowej Wsi
Maria Kocewiak

Uczniowie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi już po raz 5. uczestniczą w programie edukacji ekonomicznej, przeznaczonym dla uczniów szkół średnich, prowadzonym w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie na Wydziale Ekonomicznym.
W roku szkolnym 2020/2021 grupa 15 uczniów z klas drugich i trzecich w zawodzie technik ekonomista będzie realizowała program edukacji ekonomicznej w ramach Akademii Przedsiębiorczości.

Czytaj więcej: Przedsiębiorczość na piątkę.
Admin

tolerancja2„Tolerancja to szacunek, akceptacja i uznanie bogactwa różnorodności kultur na świecie, naszych form wyrazu i sposobów na bycie człowiekiem. Sprzyja jej wiedza, otwartość, komunikowanie się oraz wolność słowa, sumienia i wiary. Tolerancja jest harmonią w różnorodności. To nie tylko moralny obowiązek, ale także prawny i polityczny warunek. Tolerancja – wartość, która czyni możliwym pokój – przyczynia się do zastąpienia kultury wojny kulturą pokoju”. Międzynarodowy Dzień Tolerancji – 16 listopada

Admin

Informacja dla Rodziców i Uczniów Technikum dotycząca organizacji nauczania od 26.10.2020 do 30.10.2020 r.

W związku z ukazaniem się projektu "Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 23 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19." - po godzinie 17.00 w dniu 23.10.2020, dyrektor CKZiU w Nowej Wsi informuje, że wszystkie zajęcia w Technikum, tzn. zarówno teoretyczne jak i praktyczne odbywać się będą w formie zdalnej według dotychczas obowiązującego planu lekcji. Opublikowany w dzienniku elektronicznym w dniu dzisiejszym harmonogram traci moc.

Uczniowie, którzy z przyczyn technicznych takich jak brak sprzętu /komputer, telefon, tablet/, mogą uczestniczyć w zajęciach w szkole.

Anna Dacka
dyrektor CKZiU w Nowej Wsi

Admin

W przeddzień Dnia Edukacji Narodowej, 13 października, w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi odbył się uroczysty apel z okazji tego święta.
Z powodu restrykcji, wynikających z pandemii COVID-19, uroczystość miała inny, niż dotychczas, przebieg. Z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego uczestniczyli w niej nauczyciele, pracownicy obsługi i administracji szkoły, delegacje uczniów klas pierwszych Technikum im. Tomasza Nocznickiego w Nowej Wsi. Wszystkich zgromadzonych powitała Pani Dyrektor Anna Dacka.

Czytaj więcej: Dzień Edukacji Narodowej w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi
Małgorzata Bosak

W ramach obchodów Dni Pamięci Pawiaka, uczniowie klasy II Technikum Spedycyjnego CKZiU w Nowej Wsi, wraz z opiekunami p. Małgorzatą Bosak i p. Anną Wiktorowską, odwiedzili 7 października 2020r. Muzeum Więzienia Pawiak. Celem przewodnim Muzeum jest kultywowanie pamięci o martyrologii i bohaterstwie osób osadzonych w murach dawnego warszawskiego wiezienia z czasów okupacji niemieckiej 1939 -1944.

Czytaj więcej: Udział uczniów Technikum CKZiU w Dniach Pamięci Pawiaka
Magdalena Kmidowska

Akcja HDK - 1 październik 2020W czwartek, 1 października, odbyła się pierwsza w roku szkolnym 2020/21 akcja honorowego krwiodawstwa! Uczniowie, pracownicy, absolwenci Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi oraz pozostali chętni oddawali krew na rzecz wieloletniego pracownika naszej szkoły, emerytowanego nauczyciela - pana Jerzego Kaźmierczaka. Łącznie w akcji udział wzięło 21 osób (spośród ponad trzydziestu chętnych), co dało niemal 10 litrów krwi! Wszystko odbyło się zgodnie z procedurami bezpieczeństwa. Zobacz więcej zdjęć ...
Bardzo dziękujemy wszystkim darczyńcom!

Alina Majewska

Plastik? Rezygnuję. Redukuję. Segreguję.
W tym roku już po raz 27 Fundacja Nasza Ziemia koordynowała największą polską akcję ekologiczną: Sprzątanie Świata. Tegoroczna akcja przebiegała pod hasłem: „Plastik? Rezygnuję. Redukuję. Segreguję”. „Sprzątanie Świata” to wspólna lekcja, której celem jest uczenie dorosłych i dzieci poszanowania środowiska, promowanie niewyrzucania śmieci do lasu, selektywnej zbiórki odpadów i uświadamianie ludziom, że to od ich działań zależy, czy degradacja środowiska będzie postępować, czy nie. Nie zapominajmy, że Ziemia to nasz wspólny dom, o który wszyscy powinniśmy dbać. W dniu 23 września uczniowie naszej szkoły, podobnie jak w latach poprzednich, przyłączyli się do akcji „Sprzątanie Świata”. Młodzi miłośnicy przyrody z klasy I TET oraz klasy IITO 5 pod opieką nauczycieli: p. Patrycji Zielińskiej, p. Magdaleny Kmidowskiej oraz p. Karola Olszówki wyposażeni w jednorazowe rękawiczki i worki sprzątali teren wokół szkoły, internatu, boisko szkolne i parkingi. Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w akcji. Zapraszamy za rok.

Admin

Koncepcja pracy szkoly 2020 2025Zespół ds. ewaluacji Koncepcji Pracy Szkoły i opracowania Koncepcji na lata 2020 – 2025 informuje, że w najbliższym czasie w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi przeprowadzone zostaną badania w celu zgromadzenia informacji służących do opracowania ww. dokumentów. Wszystkich rodziców, nauczycieli, słuchaczy i uczniów zachęcamy do współpracy oraz dzielenia się własnymi spostrzeżeniami.

Copyright © 2022 Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem wydanym na warunkach GNU Powszechnej Licencji Publicznej.