Admin

IMG20210904151655W sobotę, 4 września 2021 r., w całej Polsce przeprowadzono obchody Narodowego Czytania.
Narodowe Czytanie to organizowana co roku akcja czytania wybitnych dzieł literatury polskiej, zainicjowana w 2012 roku przez ówczesnego Prezydenta RP, Bronisława Komorowskiego. W tegorocznej – jubileuszowej – dziesiątej edycji lekturą była „Moralność Pani Dulskiej” autorstwa Gabrieli Zapolskiej.

Czytaj więcej: Narodowe Czytanie 2021
Admin

„Każde miejsce, które odwiedzasz, staje się w jakiś sposób częścią ciebie.” – Anita Densai

W dniach od 6 do 10 września 2021r. uczniowie klasy IITET, IITSO, IITRF i IIITO CKZiU w Nowej Wsi pod opieką wychowawców: p. Małgorzaty Bosak, p. Elżbiety Kwiatkowskiej, p. Katarzyny Smolarek i p. Pauliny Kopczyńskiej odbyli 5 - dniową zieloną szkolę w Szklarskiej Porębie. Skoro świt uczniowie wyruszyli z Nowej Wsi i wszystkim dopisywał dobry humor, dlatego czas podróży mijał bardzo przyjemnie. A pogoda zapowiadała się wymarzona…

Czytaj więcej: Zielona szkoła klas IITET, TSO i TRF i IIITO Technikum
Ewa Malowaniec

Dożynki to ludowe święto połączone z obrzędami dziękczynnymi za ukończenie żniw i prac polowych. Uroczystość łączy obrzędy religijne z festynem o charakterze ludowym. Jest to również okazja do zaprezentowania się różnych firm i instytucji z terenów powiatu grójeckiego. Tegoroczne Dożynki Powiatu Grójeckiego odbyły się 5 września w Lewiczynie.
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi od wielu lat uczestniczy w uroczystościach dożynkowych. Starannie przygotowane przez uczniów i nauczycieli stoisko i wieniec dożynkowy są wyrazem naszej integracji ze środowiskiem lokalnym, duchowej przynależności do tradycji agrarnej oraz okazją do promocji bogatej oferty kształcenia w szkołach dla młodzieży i w szkołach dla dorosłych.

Czytaj więcej: Udział Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi w Dożynkach Powiatu Grójeckiego.
Ewa Malowaniec

Zdjęcia z rozpoczęcia roku szkolnego 2021/2022Pierwszego września 2021 roku w milionach polskich szkół rozpoczął się nowy rok szkolny. Rok wyjątkowy ze względu na doświadczenia lat poprzednich i trwającą pandemię COVID-19. Rozpoczynamy zajęcia w formie stacjonarnej z nadzieją, że nie będziemy już musieli prowadzić ich zdalnie.

Czytaj więcej: Nowy rok szkolny w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi.
Elżbieta Wojtera

Centrum Kształcenia Zawodowego
i Ustawicznego w Nowej Wsi
ogłasza nabór na rok szkolny 2021/2022 do szkół dla dorosłych*:

Podstawa prawna:
Na rok szkolny 2021/2022 rekrutacja do szkół policealnych dla dorosłych i liceum ogólnokształcącego dla dorosłych będzie prowadzona na podstawie przepisów ustawy z dnia Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 roku – Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 i 1378 oraz z 2021 r. poz. 4, 619 i 762), Zarządzenie nr 5 z dnia 29 stycznia 2021 r.w sprawie terminów rekrutacji do branżowych szkół II , szkół policealnych i szkół dla dorosłych na rok szkolny 2021/2022 Mazowieckiego Kuratora Oświaty.

Lp

Typ szkoły

Cykl nauki (w latach)

podbudowa

Forma kształcenia

Zawód

1.

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

4

po szkole podstawowej

możliwość przyjęcia do klasy II dla absolwentów zasadniczych szkół zawodowych /BRANŻOWYCH I stopnia

zaoczna**

------------

2.

Szkoła Policealna dla Dorosłych

1

Ukończona szkoła średnia,

/nie jest wymagana matura /

zaoczna**

florysta

2

Ukończona szkoła średnia,

/nie jest wymagana matura/

zaoczna**

technik administracji

 

* Do szkół dla dorosłych mogą ubiegać się kandydaci, którzy ukończyli 18 lat lub ukończą 18 lat w roku kalendarzowym, w którym podejmują naukę, za wyjątkiem przypadków, w których do szkoły dla dorosłych można przyjąć osoby, które nie ukończyły 18 lat.
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 13 lutego 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przypadków, w których do publicznej lub niepublicznej szkoły dla dorosłych można przyjąć osobę, która ukończyła 16 albo 15 lat, oraz przypadków, w których osoba, która ukończyła ośmioletnią szkołę podstawową, może spełniać obowiązek nauki przez uczęszczanie na kwalifikacyjny kurs zawodowy

Formy kształcenia w szkołach dla dorosłych:
forma zaoczna - zajęcia odbywają się co dwa tygodnie (sobota 8.45 – 16.55, niedziela 8.45 –16.55).

 

 Masz zawód… masz szansę na pracę

Elżbieta Wojtera

Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe

to nowe, dodatkowe możliwości na rynku pracy

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi jest placówką państwową. Dzięki temu nasza szkoła, utrzymuje wysokie standardy kształcenia.
Zdobycie wykształcenia zawodowego przez osoby dorosłe jest możliwe również poprzez ukończenie Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych z zakresu kwalifikacji przewidzianych dla danego zawodu ( w zależności od zawodu może to być 1, 2 kwalifikacje). Zdanie egzaminu z danej kwalifikacji daje uprawnienia do wykonywania pracy w zakresie tej kwalifikacji. Natomiast zdanie egzaminów ze wszystkich kwalifikacji w danym zawodzie i posiadanie wykształcenia średniego daje tytuł technika.
Uczestnikiem kwalifikacyjnego kursu zawodowego może być absolwent szkoły podstawowej, gimnazjum, zasadniczej szkoły zawodowej, szkoły branżowej, liceum ogólnokształcącego, technikum i szkoły wyższej, pragnący zdobyć uprawnienia z zakresu danej kwalifikacji lub zawodu.
Od 1 września 2021 r. planujemy uruchomienie następujących kursów w kwalifikacjach:

KKZ2020 550

Na kwalifikacyjne kursy zawodowe nie ma egzaminów wstępnych. O przyjęciu na kurs do Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi decyduje kolejność zgłoszeń.
Zapraszamy do kontaktu. Z chęcią odpowiemy na wszystkie pytania i doradzimy w wyborze najlepszej formy kształcenia.

Wymagane dokumenty:

  • wniosek o przyjęcie potwierdzony podpisem kandydata dostępny na stronie www.nowawies.ckziu.edu.pl lub w sekretariacie szkoły. Pobierz wniosek.
  • zaświadczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do kształcenia w zawodzie.

Kwalifikacyjne kursy zawodowe to bezpłatna forma uzyskania kwalifikacji zawodowych.

Wybierz zawód dla Siebie… postaw na przyszłość

Admin

Informacja istotna dla Was - w naszych klasach pierwszych technikum są jeszcze wolne miejsca! 😊

Serdecznie zapraszamy Was do złożenia dokumentów do kierunków kształcenia:

💰 Technik EKONOMISTA 💰

🌺 Technik ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU 🌺

🍎 Technik OGRODNIK 🍎

Codziennie w godzinach 8:00-15:00 w naszej szkole czeka na Was chętna do pomocy komisja rekrutacyjna, która pomoże Wam złożyć dokumenty, wypełnić wniosek o przyjęcie do Internatu czy odpowie na Wasze pytania i wątpliwości 😊

W razie potrzeby, jesteśmy dostępni także pod numerem telefonu: /48/ 667-20-12 (sekretariat szkoły) 📞

Zapraszamy serdecznie!!!

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi

Zawód - Pasja - Sukces! 🍀

Admin

Wykaz podręczników dla klas pierwszych i pozostałych znajduje się w zakładce "Uczeń"

Ewa Malowaniec

Kolejny rok szkolny zakończył się 25 czerwca 2021 roku. W Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi ostatni dzwonek wezwał uczniów na uroczysty apel o godz. 10.00.
Zgromadzonych w sali gimnastycznej gości, grono pedagogiczne, uczniów powitała pani Anna Dacka –Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi. Swą obecnością zaszczyciła nas pani Jolanta Sitarek – Wicestarosta Powiatu Grójeckiego oraz przewodnicząca Rady Rodziców pani Iwona Pietrzycka.

Czytaj więcej: Uroczyste zakończenie roku szkolnego w CKZiU w Nowej Wsi
Admin

„(…) jest na świecie taki rodzaj smutku, którego nie można wyrazić łzami. Nie można go nikomu wytłumaczyć. Nie mogąc przybrać żadnego kształtu, osiada cicho na dnie serca jak śnieg podczas bezwietrznej nocy” – te słowa japońskiego pisarza Haruki Murakamiego w bardzo dosłowny sposób oddają emocje, jakie czujemy po Twoim nagłym odejściu, Patryku.
Dziś gromadzi się tu z Tobą grono nauczycielskie szkoły i cała jej społeczność. Jesteśmy tu z potrzeby serca, podziękować Ci za Twoje piękno, dobro i empatię, którą kierowałeś się w życiu.

Czytaj więcej: Żegnamy Cię Patryku...
Admin

Uczestnicy przedsięwzięcia "W zdrowym ciele zdrowy duch!" stworzyli swą książkę kucharską! Każdy z uczniów, biorący udział w projekcie, wybrał swoje ulubione hiszpańskie potrawy, które przypadły mu do gustu podczas pobytu w Hiszpanii.

Zachęcamy do zapoznania się z przepisami i spróbowania tych pysznych i zdrowych dań! Zobacz książkę kucharską.

Copyright © 2022 Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem wydanym na warunkach GNU Powszechnej Licencji Publicznej.