HOT-INFO

Nowa Wieś 70A,
05-660 Warka

+48 667 20 12
szkola@ckziu.edu.pl

Anna Wiktorowska
Odsłony: 9

W dniu 16 grudnia 2022r. w naszej szkole odbyły się zajęcia z praktycznego udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Zajęcia były prowadzone przez funkcjonariusza Komendy Powiatowej Policji w Grójcu sierż. sztab. Pawła Krawczyka.
Celem zajęć było poznanie sposobów postępowania podczas: omdlenia, zasłabnięcia, utraty przytomności i zatrzymania krążenia. Uczniowie uczyli się w jaki sposób należy ułożyć poszkodowanego w pozycji bezpiecznej. Funkcjonariusz najpierw prezentował uczniom jak należy zachować się w przypadku wystąpienia powyższych sytuacji, a następnie uczniowie sami ćwiczyli poprawne zasady udzielania pierwszej pomocy.
Funkcjonaiusz zwrócił uwagę na konieczność zadbania o bezpieczeństwo własne i poszkodowanego na miejscu zdarzenia oraz kolejność przeprowadzania poszczególnych czynności ponieważ od tego może zależeć życie.
Następnie głos zabrała asp. sztab. Ewelina Kozdruj. Tematem pogadanki było „Bezpieczeństwo uczniów, odpowiedzialność karna nieletnich i ich prawa”. Celem spotkania było poszerzenie kompetencji uczniów w zakresie przestrzegania zasad bezpieczeństwa w różnych sytuacjach szkolnych i odpowiedzialności karnej za swoje czyny.