Ułatwienia dostępu

HOT-INFO

Nowa Wieś 70A,
05-660 Warka

+48 667 20 12
szkola@ckziu.edu.pl

Znów mamy wakacje!

Ewa Malowaniec

zak r szk 2023 24 008Po dziesięciu miesiącach intensywnej pracy nadszedł czas na wakacyjny wypoczynek. Uczniowie Technikum im. Tomasza Nocznickiego w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi zasłużyli na ponad dwa miesiące letniej przerwy.
21 czerwca, w ostatnim dniu roku szkolnego 2023/2024, cała szkolna społeczność wzięła udział w mszy św. w kościele w Nowej Wsi. Uroczystość wręczenia świadectw rozpoczęła się w naszej szkole o godz. 10:00. Zgromadzonych w sali gimnastycznej gości, grono pedagogiczne, uczniów i rodziców powitała pani dyrektor Anna Dacka. Swą obecnością zaszczycili nas: pan Jan Madej – Przewodniczący Rady Powiatu Grójeckiego i pani Mariola Lenarczyk – Wiceprzewodnicząca Rady Rodziców.

Pani dyrektor dokonała krótkiego podsumowania działań podejmowanych w Roku Jubileuszowym i podziękowała wszystkim pracownikom za zaangażowanie i wsparcie w drodze do wspólnego sukcesu, jakim niewątpliwie były uoczystości upamiętniające 50 lat istnienia szkoły. Pani dyrektor pogratulowała uczniom ich osiągnięć w olimpiadach i konkursach o zasięgu ogólnopolskim i powiatowym, wręczając im dyplomy i nagrody książkowe. Podkreśliła także, że ich osiągnięcia są przykładem godnym naśladowania i wyraziła nadzieję, że grono uczniów naszej szkoły – laureatów współzawodnictwa na tak wysokim szczeblu – będzie się stale powiększało.
Pani Dyrektor w towarzystwie wychowawców klas wręczyła nagrody uczniom, którzy osiągnęli wysokie wyniki w nauce. Najwyższą średnią w szkole – 5,80 – uzyskały dwie uczennice: Anna Sobczak z klasy drugiej w zawodzie technik reklamy i Wiktoria Czwarno z klasy drugiej w zawodzie technik ekonomista. Świadectwa z wyróżnieniem otrzymało trzydzieścioro uczniów, a sześciorgu wręczono dyplomy i nagrody finansowe za stuprocentową frekwencję. Wzruszeni rodzice odebrali listy gratulacyjne. Nagrodzeni zostali również uczniowie, którzy zajęli wysokie lokaty w konkursach wewnątrzszkolnych. Dyplomy przekazano także uczestnikom realizowanych w Centrum programów edukacyjnych. Najliczniejsze grono stanowili beneficjenci programu „Mazowsze – stypendium dla uczniów szkoł zawodowych” – w tym roku szkolnym to aż 18 osób.
Ostatnim punktem piątkowej uroczystości był program artystyczny, przygotowany przez uczniów klasy czwartej w zawodach technik ekonomista i technik organizacji turystyki, pod czujnym okiem wychowawczyni – pani Elżbiety Kwiatkowskiej.
Pracowity rok za nami. Przed uczniami – ponad dwa miesiące odpoczynku. Mamy nadzieję, że po wakacjach spotkamy się pełni sił do realizacji nowych wyzwań. >>>Zobacz zdjecia<<<