Ułatwienia dostępu

HOT-INFO

Nowa Wieś 70A,
05-660 Warka

+48 667 20 12
szkola@ckziu.edu.pl

Artystyczne sukcesy uczniów Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi.

Małgorzata Malec, Ewa Malowaniec

Uczniowie Centrum Kształćenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi mogą pochwalić się w mijającym roku szkolnym wieloma spektakularnymi osiągnięciami w różnych konkursach i olimpiadach. Wśród tych, którzy wyróżnili się swoimi wiadomościami i umiejętnościami w różnych dziedzinach, warto zauważyć artystyczne dusze obdarzone talentem plastycznym.
W bieżącym roku szkolnym uczniowie naszej szkoły brali udział w wielu konkursach plastycznych organizowanych przez Gminną Instytucję Kultury „Dworek na Długiej” w Warce.

W konkursie organizowanym z okazji 105. rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości pt. „Nasz 11 Listopada – wczoraj i dziś”, uczestnicy mieli pokazać jak świętowano odzyskanie niepodległości dawniej, a jak ten dzień obchodzony jest obecnie. Spośród 130 prac najlepsza okazała się artystyczna wizja Mai Gawot, uczennicy klasy pierwszej w zawodzie technik reklamy. Wyróżnienie zdobyła Zuzanna Imas, uczennica klasy pierwszej w zawodzie technik architektury krajobrazu.
W przedświątecznym konkursie na stroik bożonarodzeniowy wzięło udział ponad 200 uczestników. W Kategorii OPEN najlepsza okazała się praca wykonana przez Dawida Lenarczyka, ucznia klasy pierwszej w zawodzie technik reklamy, drugie miejsce zdobył stroik przygotowany przez Maję Gawot, uczennica klasy pierwszej w zawodzie technik reklamy. Kolejne miejsce na podium także zajął reprezentant naszej szkoły: Daniel Kwiatkowski, uczeń klasy pierwszej w zawodzie technik spedytor.
W konkursie na najpiękniejszą palmę wielkanocną również Daniel Kwiatkowski zdobył wyróżnienie w kategorii OPEN.
Organizatorem konkursu plastycznego „Ja to wiem – zdrowie jest ważne” był Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Warce. Konkurs został przeprowadzony z okazji Jublileuszu 25-lecia SPZOZ w Warce. Celem było przedstawienie własnej interpretacji tematu zdrowia oraz popularyzowanie wiedzy o zdrowiu i profilaktyce. Zwyciężczynią konkursu została Wiktoria Wlaźnik, uczennica klasy pierwszej w zawodzie technik ekonomista. Trzecie miejsce w tym konkursie zajęła Maja Gawot, uczennica klasy pierwszej w zawodzie technik reklamy.
Jak zatem widać, nasi uczniowie sięgają nie tylko po sekatory, kalkulatory czy plotery, by udowodnić swoje umiejętności. Z powodzeniem realizują się także na niwie artystycznej, dowodząc, że zdolności manualne, zmysł estetyczny, kreatywność i oryginalność nie są im obce. Mamy nadzieję, że niejednokrotnie jeszcze nas zaskoczą.