Ułatwienia dostępu

HOT-INFO

Nowa Wieś 70A,
05-660 Warka

+48 667 20 12
szkola@ckziu.edu.pl

Eliminacje szkolne olimpiady – blok ogrodnictwo i architektura krajobrazu

Katarzyna Smolarek

owiur

Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Rolniczych to prestiżowe przedsięwzięcie, które ma na celu promowanie wiedzy i umiejętności z zakresu rolnictwa. Udział w olimpiadzie to nie tylko szansa na zdobycie cennych nagród, ale także możliwość rozwijania swoich zainteresowań i pogłębiania wiedzy.
W dniach 20-21 października 2023 roku w naszej szkole odbyły się eliminacje szkolne XLVII edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych organizowanej przez Komitet Organizacyjny przy SGGW w Warszawie. Wzięli w nich udział uczniowie z klas III i V technikum architektury krajobrazu oraz uczniowie z klas III,IV i V technikum ogrodniczego.

Uczniowie musieli wykazać się wiedzą z zakresu:
• produkcji roślinnej
• agrotechniki
• ochrony roślin
• ekonomiki rolnictwa
• znajomości roślin
• kształtowania terenów zieleni
Po podsumowaniu wyników wyłoniono 3 finalistów w bloku architektura krajobrazu i 3 finalistów w bloku ogrodnictwo, którzy reprezentować będą naszą szkołę w eliminacjach okręgowych.
Blok – architektura krajobrazu
1. Ewa Korzeniewska kl. V TA - miejsce I
2. Alicja Wierzbicka kl. V TA - miejsce II
3. Patrycja Łuszczyk kl. V TA - miejsce III
Blok – ogrodnictwo
4. Gąsiorowska Sandra kl. IV TSO - miejsce I
5. Kiliański Mikołaj kl. III TO - miejsce II
6. Kalinowski Marcel kl. V TO - miejsce III

Gratulujemy wszystkim uczestnikom i życzymy powodzenia w dalszych zmaganiach.
Zapraszamy wszystkich uczniów zainteresowanych do udziału w kolejnych edycjach olimpiady.