HOT-INFO

Nowa Wieś 70A,
05-660 Warka

+48 667 20 12
szkola@ckziu.edu.pl

Iwona Przybyła

zalogowani do dialogu PODSUMOWANIE550

dialog X 2023 04

Powoli zbliżamy się do końca projektu „Zalogowani do dialogu”.
Jesteśmy już po spotkaniu podsumowującym z młodzieżą i kadrą zaangażowaną w projekt.

Na spotkaniu każdy z nas powiedział, co wynosi z projektu. Najbardziej cieszą nas głosy, że dialog pozwolił otworzyć się na innych, szczerze porozmawiać.
Praktyczne zastosowanie zasad dialogu w formie filmów również uznaliśmy za wartościowe, a filmiki nawet po czasie wzbudzają nadal pozytywne emocje.
Cennym doświadczeniem było również stworzenie gry, która pozwoliła zintegrować się całej społeczności.

Wszyscy zgodnie stwierdziliśmy, że takich projektów nam potrzeba, by lepiej się komunikować, ale też poznać się z innymi osobami. Możliwość integracji, wymiany doświadczeń w atmosferze twórczego dialogu jest bezcenna! Zobacz więcej zdjęć...

Zadanie publiczne pn. „Zalogowani do dialogu” zostało dofinansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego.
Mazowszepomaga #programywsparcia #solidarnośćmazowiecka #Zalogowanidodialogu #FundacjaRozmawiajmy #ZawódPasjaSukces #CKZiUNowaWieś