HOT-INFO

Nowa Wieś 70A,
05-660 Warka

+48 667 20 12
szkola@ckziu.edu.pl

Paulina Kopczyńska, Ewa Malowaniec

najlepszy maturzysta 2023 001 Absolwentka CKZiU w Nowej Wsi jedną z najlepszych maturzystek Powiatu Grójeckiego.

W środę, 20 września, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Grójcu, uroczyście wręczono nagrody dla absolwentów szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu grójeckiego, którzy uzyskali najwyższe wyniki matur w danej placówce. Tym samym doceniony został ich wysiłek intelektualny, rzetelność i systematyczność w dążeniu do doskonałości – bo wysokich wyników nie osiąga się bez ciężkiej pracy.


Potwierdza to przypadek Julii Biniszewskiej, absolwentki Technikum im. Tomasza Nocznickiego w CKZiU, kształcącej się w zawodzie technik ekonomista. Przez cztery lata nauki w naszej szkole dała się ona poznać jako sumienna, elokwentna i pilna uczennica. Na egzaminach maturalnych w 2023 roku uzyskała najwyższe wyniki w naszej szkole.
Julia otrzymała nagrodę finansową. W uroczystości towarzyszyła jej pani Anna Dacka – dyrektor CKZiU w Nowej Wsi.
Serdecznie gratulujemy Julii wspaniałych wyników egzaminów maturalnych i życzymy kolejnych życiowych sukcesów. A uczniom klas piątych technikum – przygotowujących się do matury – stawiamy Julię za wzór do naśladowania. Zobacz więcej zdjęć...