HOT-INFO

Nowa Wieś 70A,
05-660 Warka

+48 667 20 12
szkola@ckziu.edu.pl

Paulina Kopczyńska

kawiarenka12 stycznia 2023 r. (czwartek) Samorząd Uczniowski Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi we współpracy ze Szkolnym Kołem Wolontariatu „Lubimy Pomagać”, już po raz drugi w bieżącym roku szkolnym 2022/23 przeprowadził charytatywny kiermasz ciast.
Przedstawiciele każdej klasy upiekli ciasta, które na każdej przerwie sprzedawane były uczniom, nauczycielom i pracownikom szkoły, a po południu – rodzicom podczas zebrania z rodzicami.
Dochód z kiermaszu przeznaczony został na rehabilitację ucznia klasy czwartej technikum czteroletniego CKZiU Nowa Wieś w zawodzie technik ogrodnik – Krystiana Karolaka. Krystian uległ bardzo poważnemu wypadkowi komunikacyjnemu, a koszty jego rehabilitacji są bardzo wysokie. W ramach solidarności szkolnej, uczniowie naszej szkoły bardzo chętnie włączają się w działania, aby wspomóc kolegę. Jak powiedział filozof Antonio Rosmini-Serbati: „Cokolwiek dobrego uczynimy naszemu bliźniemu, zyskuje na tym nasza dusza”.