Ułatwienia dostępu

HOT-INFO

Nowa Wieś 70A,
05-660 Warka

+48 667 20 12
szkola@ckziu.edu.pl

„Lubię wracać w strony, które znam...” – VI Zjazd Absolwentów szkoły w Nowej Wsi.

Ewa Malowaniec

DSCN10571Jubileusz szkoły to doskonała okazja do wspomnień, które zawsze zostaną w pamięci, a fizyczna obecność w murach szkoły przywołała je ponownie. Trudno bowiem być obojętnym wobec miejsca, w którym pozostawiło się cząstkę siebie i swojego życia. Ten dzień to przywołanie w pamięci koleżanek, kolegów i nauczycieli. To także czas refleksji i wzruszeń nad mijającym czasem. W Roku Jubileuszu 50-lecia szkoły w Nowej Wsi, w sobotę, 25 maja 2024 roku, odbył się VI Zjazd Absolwentów. Pierwszym punktem uroczystości była Msza Św. o godz. 17:00, sprawowana w kościele parafialnym św. Izydora Oracza w Nowej Wsi.

Tego popołudnia mury Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi zgromadziły wielu zacnych gości: byłych dyrektorów szkoły, czynnych i emerytowanych nauczycieli, pracowników administracji i obsługi, absolwentów oraz uczniów.
Każdy zakątek szkolnych korytarzy i sal lekcyjnych przemawiał dzisiaj do nich wyjątkowo intensywnie, łączył bowiem w sposób magiczny przeszłość z teraźniejszością. Wspominała o tym, witając gości, pani Anna Dacka – dyrektor Centrum. Pani dyrektor zwróciła uwagę, że szkoła to nie tylko budynek, ale przede wszystkim uczniowie oraz nauczyciele. Na przestrzeni 50 lat istnienia szkoły w Nowej Wsi mury jej opuściło ponad pięć tysięcy absolwentów, którzy obecnie pełnią odpowiedzialne funkcje w życiu społeczno – gospodarczym kraju i pracują w różnych zawodach. O wyjątkowych momentach i niezapomnianych ludziach z przeszłości mówili również w swoich wystąpieniach byli dyrektorzy, nauczyciele i absolwenci.
Komitet Obchodów Jubileuszu 50-lecia szkoły i Zjazdu Absolwentów w osobach pana Krzysztofa Czarneckiego, pani Danuty Bagnickiej, pani Iwony Pietrzyckiej, pani Marioli Lenarczyk, pana Sławomira Dolińskiego, pana Janusza Miecznika i pana Łukasza Noremberga przekazał pani dyrektor wyrazy uznania za efektywną, kreatywną i opartą na wzajemnym szacunku współpracę.
Podczas części oficjalnej bogatą historię szkoły przypomniano w specjalnej prezentacji multimedialnej i programie artystycznym, przygotowanym przez uczniów Technikum im. Tomasza Nocznickiego, wspieranych przez panie: Małgorzatę Bosak-Baran, Magdalenę Kmidowską-Giszkę, Ewę Malowaniec. Młodzież zaprezentowała własną, oryginalną wizję wydarzeń sprzed 50 lat – okoliczności powstania szkoły, problemy pierwszego dyrektora i bolączki nauczycieli. Uzupełnieniem inscenizacji był dynamiczny układ gimnastyczny, wzruszające piosenki i odtańczony z niezwykłą elegancją walc.
Po części artystycznej zwiedzano sale lekcyjne i okolicznościowe wystawy. Była też okazja, by wpisać się do pamiątkowej księgi i przejrzeć szkolne kroniki. W miłej atmosferze odbywały się spotkania absolwentów z wychowawcami. Potem nadszedł czas na zabawę i pieczonego dzika, ufundowanego przez Związek Sadowników RP. Ok godz. 22:00 wszyscy goście odtańczyli dostojnego poloneza.
Wiele lat niestrudzonej codziennej pracy włożonej w kształcenie i wychowywanie pokoleń młodych Polaków zasługuje na szczególny szacunek. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi to obecnie kuźnia prawych charakterów i miejsce, gdzie uczeń i jego potrzeby to wartości najważniejsze. Wysoka pozycja, jaką osiągnęła nasza szkoła wśród lokalnej społeczności, to efekt inicjatywności i operatywności związanych z nią przez lata pracowników. To również źródło nieustającej satysfakcji i wyzwanie na kolejne lata jej istnienia. >>>Zobacz zdjęcia<<<