HOT-INFO

Nowa Wieś 70A,
05-660 Warka

+48 667 20 12
szkola@ckziu.edu.pl

Admin

Swą obecnością zaszczyciły nas: pani Iwona Pietrzycka – przewodnicząca Rady Rodziców, pani Mariola Lenarczyk – wiceprzewodnicząca Rady Rodziców w Technikum im. Tomasza Nocznickiego w Nowej Wsi. W swoim wystąpieniu Pani Dyrektor podkreśliła rolę nauczycieli w procesie kształtowania osobowości młodych ludzi zgodnie z oczekiwaniami zmieniającego się świata. Wspomniała również o pięćdziesięcioletniej przeszłości naszej szkoły i niezmiennym od pokoleń celu, jakim jest efektywne kształcenie najlepszych fachowców – współcześnie nie tylko w sadownictwie, ale także w wielu innych branżach. Pani Dyrektor podziękowała nauczycielom za wytrwałą pracę oraz podejmowanie różnych inicjatyw, skutkujących sukcesami uczniów. Słowa podziękowań skierowała także do pracowników niepedagogicznych, dbających o właściwe funkcjonowanie szkoły.
Stałym punktem uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej jest ślubowanie uczniów klas pierwszych. Reprezentanci klas w zawodach technik architektury krajobrazu, technik ekonomista, technik reklamy, technik usług fryzjerskich, technik organizacji turystyki, technik spedytor i technik ogrodnik zobowiązali się być dobrymi obywatelami i uczniami. Miłą pamiątką tej podniosłej chwili było wręczenie pamiątkowych aktów ślubowania.
Równie miłym punktem piątkowego spotkania było wręczenie nagród Dyrektora Szkoły nauczycielom oraz pracownikom administracji i obsługi w uznaniu za wyróżniającą się pracę. Symbolicznym podarunkiem dla uczestników uroczystości był zabawny program artystyczny, przygotowany przez uczniów klas piątych w zawodach technik architektury krajobrazu, technik ogrodnik, technik ekonomista i technik spedytor, wspieranych przez wychowawców – panią Lidię Ciżę, panią Patrycję Pachniak i pana Grzegorza Rudkowskiego – oraz młodszych kolegów. Na zainscenizowanej konferencji naukowej poznaliśmy opinie różnych środowisk o nauczycielach i ich pracy, skonfrontowane z autokreacyjną wizją typowego belfra (w tej roli rewelacyjny Kacper Czamara z klasy 2 TR). Życzenia wszystkim pracownikom Centrum złożyli także przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego.
Syci wrażeń artystycznych, zaproszeni goście, nauczyciele i pracownicy szkoły skorzystali ze słodkiego poczęstunku, przygotowanego przez rodziców piątoklasistów. W miłej atmosferze wszystko smakowało wyśmienicie! Zobacz więcej zdjęć...