Admin

W dniu 04 kwietnia 2018 r. /środa/ o godz. 15.00
w Sali konferencyjnej w budynku B odbędzie się szkoleniowe zebranie Rady Pedagogicznej
z przedstawicielami Policji nt. profilaktyki uzależnień.

Admin

Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi informuje, że zgodnie z Uchwałą Nr 3/2017/2018 Rady Pedagogicznej CKZiU w Nowej Wsi z dnia 13 września 2017 r. dotyczącej dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2017/2018 dodatkowe dni wolne to: 22.12.2017 r., 02.01.2018 r., 11.01.2018 r., 30.04.2018 r., 02.05.2018 r., 04.05.2018 r., 07.05.2018 r., 08.05.2018 r., 01.06.2018 r.

Katarzyna Smolarek, Paulina Kopczyńska

deuladeulaNauczyciele, pracujący w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi stale doskonalą swoje umiejętności i poszerzają wiedzę. W listopadzie 2017 r. pani Katarzyna Smolarek wraz z grupą nauczycieli z różnych szkół o profilu ogrodniczym i rolniczym uczestniczyła w dwutygodniowym wyjeździe studyjnym do Niemiec. Celem wyjazdu było poznanie systemu dualnego w kształceniu zawodowym uczniów niemieckich szkół.

Czytaj więcej: Nauczyciel CKZiU z wizytą studyjną w DOULA w Niemczech
Admin

HARMONOGRAM ZEBRAŃ RADY PEDAGOGICZNEJ w CKZiU w Nowej Wsi
w roku szkolnym 2017/2018

I SEMESTR:

Rady pedagogiczne:
1. Klasyfikacja uczniów Technikum za I semestr – 19 grudnia 2017 r. godz. 15:00 (wtorek), wystawienie ocen w dziennikach lekcyjnych do 18 grudnia 2017 r. /poniedziałek/
2. Plenarne zebranie rady pedagogicznej – podsumowanie pracy w I semestrze – 04 stycznia 2018 r. godz. 15:00 (czwartek)


II SEMESTR:

Rady pedagogiczne:
1. Klasyfikacja uczniów klas maturalnych – 24 kwietnia 2018 r., godz.15:00 (wtorek) – wystawienie ocen do 23 kwietnia 2018 r. do godz. 15:00,
2. Klasyfikacja wstępna uczniów klasy III TO 24 maja 2018 r. godz. 15:00(czwartek) - wystawienie ocen w dziennikach lekcyjnych do 23 maja 2018 r. do godz. 15:00
3. Klasyfikacja uczniów klasy I TO, I TSA, II TO, II TAK, II TES, III TEA, 18 czerwca 2018 r. (poniedziałek) wystawienie ocen w dziennikach lekcyjnych do 15 czerwca 2018 r. do godz. 15:00
4. Plenarne zebranie rady pedagogicznej – podsumowanie pracy w roku szkolnym 2017/2018 - 29 czerwca 2018 r. godz. 9:00 (piątek)

Inne zebrania rady pedagogicznej wynikające z potrzeb bieżącego funkcjonowania szkoły – termin zostanie podany przed planowanym zebraniem.