Admin

W dniu 04-12-2018 r. o godz. 15:00
w sali konferencyjnej (budynek B) odbędzie się zebranie
Rady Pedagogicznej dotyczące analiz:
- wyników egzaminów maturalnych-maj 2018,
- wyników egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie,
- wyników testów „na wejście” uczniów klas I.

Obecność obowiązkowa.

Admin

W dniu 04 kwietnia 2018 r. /środa/ o godz. 15.00
w Sali konferencyjnej w budynku B odbędzie się szkoleniowe zebranie Rady Pedagogicznej
z przedstawicielami Policji nt. profilaktyki uzależnień.

Admin

Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi informuje, że zgodnie z Uchwałą Nr 3/2017/2018 Rady Pedagogicznej CKZiU w Nowej Wsi z dnia 13 września 2017 r. dotyczącej dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2017/2018 dodatkowe dni wolne to: 22.12.2017 r., 02.01.2018 r., 11.01.2018 r., 30.04.2018 r., 02.05.2018 r., 04.05.2018 r., 07.05.2018 r., 08.05.2018 r., 01.06.2018 r.

Katarzyna Smolarek, Paulina Kopczyńska

deuladeulaNauczyciele, pracujący w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi stale doskonalą swoje umiejętności i poszerzają wiedzę. W listopadzie 2017 r. pani Katarzyna Smolarek wraz z grupą nauczycieli z różnych szkół o profilu ogrodniczym i rolniczym uczestniczyła w dwutygodniowym wyjeździe studyjnym do Niemiec. Celem wyjazdu było poznanie systemu dualnego w kształceniu zawodowym uczniów niemieckich szkół.

Czytaj więcej: Nauczyciel CKZiU z wizytą studyjną w DOULA w Niemczech