Admin

Poniedziałek -----

Wtorek 9:30 – 11:30

Środa 9:00 - 12:30

Czwartek 9.30 – 11.30     12:30 - 13:00

Piątek 9.30 – 12.00

Admin

pedagog250

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Grójcu
tel. 48 664 23 56
ul. Laskowa 8
05-600 Grójec


Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Warce
tel. 48 667 28 89
ul. Grójecka 11
05 – 660 Warka


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grójcu
tel. 48 664 28 30
ul. Laskowa 4
05-600 Grójec


Poradnia Leczenia Uzależnień w Grójcu
tel. 48 664 91 00
ul. Piotra Skargi 10
05 – 600 Grójec


Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grójcu
tel. 48 664 31 55
ul. Niepodległości 6A
05-600 Grójec


Komenda Powiatowa Policji w Grójcu
tel. 48 668 72 00
ul. Brzozowa 108
05-600 Grójec


Sąd Rejonowy w Grójcu
tel. 48 664 83 00
ul. Sportowa 14
05-600 Grójec

Urząd Pracy w Grójcu
tel. 48 664 80 30
ul. Laskowa 4a
05 – 600 Grójec

Dziecięcy telefon zaufania do Rzecznika Praw Dziecka
tel. 800 12 12 12

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”
Al. Jerozolimskie
02 – 326 Warszawa
infolinia 800 120 002
www.niebieskalinia.pl


Pomarańczowa Linia dla rodziców, których dzieci piją
tel. 801 140 068
www.psychologia.pl

Grupa wsparcia dla osób chorych i zagrożonych anoreksją lub bulimią
infolinia 116 111

Ogólnopolski telefon zaufania Narkotyki-Narkomania
tel. 800 199 990

Ogólnopolski telefon alarmowy
112

Admin

pedagog

Do zadań PEDAGOGA SZKOLNEGO należą m.in.:

 • Rozpoznanie indywidualnych potrzeb, trudności i niepowodzeń uczniów
 • Zapobiegać i rozwiązywać sytuacje konfliktowe wśród uczniów
 • Określać formy i sposoby udzielania pomocy uczniom, pedagog szkolny wydaje opinie i zalecenia dotyczące stymulowania rozwoju lub pokonywania przez uczniów trudności rozwojowych, wyrównywania luk w nauce
 • Współpracuje z Poradniami Psychologiczno - Pedagogicznymi w zakresie konsultacji
  metod i form pomocy udzielanej uczniom oraz w zakresie specjalistycznej diagnozy
  w indywidualnych przypadkach
 • Organizuje i prowadzi zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, na które zapraszam uczniów posiadających opinie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, oraz mających trudności w czytaniu i pisaniu w każdy poniedziałek i środę od godz. 15.00
 • Współpracuje z wychowawcami, nauczycielami
 • Koordynuje działania podejmowane na terenie szkoły z zakresu preorientacji zawodowej dla uczniów ( udziela pomocy w prawidłowym wyborze zawodu i kierunku dalszego kształcenia)
 • Prowadzi zajęcia integracyjne, wychowawcze, prozdrowotne, profilaktyczne, itp.
 • Szczególnie ważnym zadaniem mojej pracy jest współpraca z rodzicami( rozmowy, konsultacje ułatwiające rozwiązywanie trudności wychowawczych w rodzinach i życiu szkoły)

pedagog1550

Admin


DRODZY UCZNIOWIE !!!

Zapraszam wszystkich uczniów,
którzy mają problemy w nauce czytania i pisania
czyli z tzw. dysleksją
na zajęcia korekcyjno-kompensacyjne,
które prowadzone są we wtorki
w godz. 08.00 - 08.45

Serdecznie zapraszam.

Admin

Szanowny Rodzicu!
Zwróć się do pedagoga szkoły, gdy:

•    niepokoi Cię zachowanie dziecka,

•    chcesz porozmawiać o dziecku i Twoich z nim relacjach,

•    masz pytania dotyczące wyników w nauce dziecka i jego funkcjonowania w szkole,

•    potrzebujesz wsparcia w procesie wychowania,

•    masz pytania i nie wiesz do kogo się z nimi zwrócić,

•    szukasz pomocy.

ZAPRASZAM WSZYSTKICH RODZICÓW
NA INDYWIDUALNE ROZMOWY I KONSULTACJE!

 rodzic

 

Admin

Drogi Uczniu!

Zwróć  się do pedagoga szkoły, gdy:

 •     Czujesz, że nikt Cię nie rozumie, jesteś samotny,
 •     Chciałbyś z kimś porozmawiać,
 •     Nie potrafisz porozumieć się z nauczycielem,
 •     Masz problemy rodzinne, znajdujesz się w trudnej sytuacji,
 •     Chcesz podzielić się swoją radością, sukcesem,
 •     Chciałbyś pomóc innym, nie wiesz w jaki sposób,
 •     Masz ciekawe pomysły, którymi chcesz się podzielić.

 

Przyjdź także z każdą sprawą, z którą sam nie potrafisz sobie poradzić.