Admin

Poniedziałek -----

Wtorek 9.30 – 13.00

Środa -----

Czwartek 8.00 – 12.00

Piątek 8.00 – 12.00

Admin

pedagog

Do zadań PEDAGOGA SZKOLNEGO należą m.in.:

 • Rozpoznanie indywidualnych potrzeb, trudności i niepowodzeń uczniów
 • Zapobiegać i rozwiązywać sytuacje konfliktowe wśród uczniów
 • Określać formy i sposoby udzielania pomocy uczniom, pedagog szkolny wydaje opinie i zalecenia dotyczące stymulowania rozwoju lub pokonywania przez uczniów trudności rozwojowych, wyrównywania luk w nauce
 • Współpracuje z Poradniami Psychologiczno - Pedagogicznymi w zakresie konsultacji
  metod i form pomocy udzielanej uczniom oraz w zakresie specjalistycznej diagnozy
  w indywidualnych przypadkach
 • Organizuje i prowadzi zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, na które zapraszam uczniów posiadających opinie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, oraz mających trudności w czytaniu i pisaniu w każdy poniedziałek i środę od godz. 15.00
 • Współpracuje z wychowawcami, nauczycielami
 • Koordynuje działania podejmowane na terenie szkoły z zakresu preorientacji zawodowej dla uczniów ( udziela pomocy w prawidłowym wyborze zawodu i kierunku dalszego kształcenia)
 • Prowadzi zajęcia integracyjne, wychowawcze, prozdrowotne, profilaktyczne, itp.
 • Szczególnie ważnym zadaniem mojej pracy jest współpraca z rodzicami( rozmowy, konsultacje ułatwiające rozwiązywanie trudności wychowawczych w rodzinach i życiu szkoły)

pedagog1550

Admin

pedagog250

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Grójcu

tel. 48 664 23 56
ul. Laskowa 8
05-600 Grójec


Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Warce
tel. 48-667-28-89
ul. Grójecka 11
05 – 660 Warka

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grójcu
tel. 48 664 28 30
ul. Laskowa 4
05-600 Grójec


Poradnia Leczenia Uzależnień w Grójcu
tel. 48-664-73-00
ul. Piotra Skargi 10
05 – 600 Grójec

 

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grójcu
tel. 48-664-31-55
ul. Niepodległości 6A
05-600 Grójec

 

Komenda Powiatowa Policji w Grójcu
tel. 48-668-72-00
ul. Brzozowa 108
05-600 Grójec

 

Sąd Rejonowy w Grójcu
tel. 48-664-83-00
ul. Sportowa 14
05-600 Grójec

 

Urząd Pracy w Grójcu
tel. 48-664-80-30
ul. Laskowa 4a
05 – 600 Grójec


Dziecięcy telefon zaufania do Rzecznika Praw Dziecka
tel. (22) 696 55 50


 Niebieska Linia dla dzieci, rodziców, ofiar przemocy, dla sprawców stosujących przemoc, świadków przemocy
tel. 801 120 002
www.niebieskalinia.pl


Pomarańczowa Linia dla rodziców, których dzieci piją
tel. 801 140 068
www.psychologia.pl


Grupa wsparcia dla osób chorych i zagrożonych anoreksją lub bulimią
tel. (67) 210 43 06
lub (67) 352 84 62 [ 8.00-10.00 i 14.30- 15.30 ]
tel. (67) 352 84 70 [ 8.00- 15.30 ]


Ogólnopolski Telefon dla Ofiar Przemocy w Rodzinie - Niebieska Linia
tel.( 22 ) 666-00-60, płatny, od poniedziałku do piątku w godz.: 10:00 - 18:00
tel. 0-801-120-002, płatny pierwszy impuls, poniedziałek - sobota: 10:00-22:00, niedziela i święta: 10:00-16:00


 Ogólnopolski telefon zaufania Narkotyki-Narkomania
tel. 0-801-199-990, koszt całego połączenia 35 gr. czynny: 16.00-21.00

 

Zatrzymać przemoc tel. 0-800-20-148


 Ogólnopolski telefon alarmowy tel. 112

Admin


DRODZY UCZNIOWIE !!!

Zapraszam wszystkich uczniów,
którzy mają problemy w nauce czytania i pisania
czyli z tzw. dysleksją
na zajęcia korekcyjno-kompensacyjne,
które prowadzone są we wtorki
w godz. 08.00 - 08.45

Serdecznie zapraszam.

Admin

Szanowny Rodzicu!
Zwróć się do pedagoga szkoły, gdy:

•    niepokoi Cię zachowanie dziecka,

•    chcesz porozmawiać o dziecku i Twoich z nim relacjach,

•    masz pytania dotyczące wyników w nauce dziecka i jego funkcjonowania w szkole,

•    potrzebujesz wsparcia w procesie wychowania,

•    masz pytania i nie wiesz do kogo się z nimi zwrócić,

•    szukasz pomocy.

ZAPRASZAM WSZYSTKICH RODZICÓW
NA INDYWIDUALNE ROZMOWY I KONSULTACJE!

 rodzic

 

Admin

Drogi Uczniu!

Zwróć  się do pedagoga szkoły, gdy:

 •     Czujesz, że nikt Cię nie rozumie, jesteś samotny,
 •     Chciałbyś z kimś porozmawiać,
 •     Nie potrafisz porozumieć się z nauczycielem,
 •     Masz problemy rodzinne, znajdujesz się w trudnej sytuacji,
 •     Chcesz podzielić się swoją radością, sukcesem,
 •     Chciałbyś pomóc innym, nie wiesz w jaki sposób,
 •     Masz ciekawe pomysły, którymi chcesz się podzielić.

 

Przyjdź także z każdą sprawą, z którą sam nie potrafisz sobie poradzić.