Admin

Szanowni Państwo,
Słuchacze szkół dla dorosłych i kwalifikacyjnych kursów zawodowych

Zajęcia w roku szkolnym 2020-21 rozpoczynają się 12 września 2020 o godzinie 8.45 wg planu, który jest na stronie szkoły w zakładce słuchacz. W zakładce słuchacz jest: terminarz zjazdów, wykaz egzaminów w LO, godziny zajęć i przerw i inne informacje.

Słuchacze LO, którzy nie ukończyli 26 roku życia mogą mieć wydaną legitymację szkolną - warunek dostarczone zdjęcie do legitymacji. Pozostali na imienny wniosek złożony w sekretariacie ds. słuchaczy. Wszyscy słuchacze zobowiązani do dostarczenia do sekretariatu ds. słuchaczy, zdjęć w celu wydania indeksu.

Wszyscy słuchacze KKZ zobowiązani są dostarczyć w ciągu dwóch tygodni świadectwo od lekarza medycyny pracy o barku przeciwwskazań do zawodu. Słuchaczy kwalifikacyjnych kurów zawodowych w zawodzie ogrodnik na zajęciach praktycznych obowiązuje strój roboczy.

Pierwsze zajęcia z opiekunami wg planu:
Klasa II LO zajęcia w sali 2A - M. Mrozek
KKZ 1A - OGR.02 - K. Smolarek - sala 5
KKZ 1B - OGR.02 - G. Dacka - sala 7
KKZ EKA.05 - M. Kocewiak - sala 15
List grup i plany zajęć będą wywieszone przed szkołą.

KKZ 2A RL.05 - zajęcia wg planu