Admin

stalcoZ przyjemnością informujemy o nowej formie współpracy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi z firmą STALCO. Firma zaoferowała wsparcie placówki w pomoce dydaktyczne dla uczniów kształcących się w zawodach: technik ogrodnik i technik architektury krajobrazu. W dniu 02 czerwca 2020 r. z rąk Pana Wojciecha Komockiego – Produkt manager STALCO otrzymaliśmy: węże ogrodowe wraz ze złączkami, sekatory, szpadle, łopaty, katalogi narzędzi ogrodniczych. Korzyści wynikające z takiego wsparcia są ogromne. Zdobywanie wiedzy w tych zawodach, szczególnie przez działania praktyczne jest dziś dla wielu młodych sposobem na świadome kształtowanie własnej przyszłości. 

Dziękujemy firmie STALCO za pomoc i zaangażowanie w kształcenie młodych pokoleń.

Cieszy nas fakt, że dzięki takim inicjatywom, możemy w pełni kształtować młodzieńcze osobowości.

stalco2

 

stalco1    stalco3 stalco4