Admin

Uczniowie CKZiU w Nowej Wsi od wielu lat biorą udział w Akademii Przedsiębiorczości SGGW. Jest to program edukacji ekonomicznej, przeznaczony dla uczniów szkół średnich prowadzony w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie na Wydziale Ekonomicznym. Celem Akademii jest przybliżenie zagadnień związanych z przedsiębiorczością, przedstawienie postaw przedsiębiorczych, wskazanie na konieczność rozwijania pomysłów innowacyjnych i aktywności edukacyjnej wśród młodych ludzi.
W roku szkolnym 2019/2020, program ukończyli następujący uczniowie CKZiU w Nowej Wsi:
1. Natalia Czyż, kl. II technikum ekonomicznego;
2. Marta Krawczak, kl. II technikum ekonomicznego;
3. Bartłomiej Anczewski, kl. II technikum ekonomicznego;
4. Beata Marczak, kl. II technikum ekonomicznego;
5. Aleksandra Olczak, kl. II technikum ekonomicznego;
6. Ewelina Michalak, kl. II technikum ekonomicznego;
7. Sara Jasińska, kl. II technikum ekonomicznego;
8. Klaudia Garczyńska, kl. II technikum ekonomicznego;
9. Zuzanna Cuprjak, kl. II technikum ekonomicznego;
10. Michał Zaranek, kl. II technikum ekonomicznego;
11. Jakub Paciorek, kl. II technikum ekonomicznego.
Uczniowie w ramach tego programu przez cały rok szkolny uczestniczyli w wykładach online, rozwiązali 8 testów. Wszyscy wyżej wymienieni uczniowie otrzymają dyplomy ukończenia Akademii. Dwie uczennice - Natalia Czyż i Marta Krawczak - zakwalifikowały się do drugiego (finałowego) etapu ogólnopolskiego programu i zostały finalistkami. W finale trzeba będzie rozwiązać specjalny test z zakresu przedsiębiorczości, a Laureaci Konkursu uzyskają Indeks na Wydział Ekonomiczny, czyli będą mieli możliwość studiowania na jednym z pięciu kierunków realizowanych na Wydziale Ekonomicznym SGGW. Wszystkim uczestnikom gratulujemy, a za Natalkę i Martę trzymamy mocno kciuki!