Admin

UWAGA!

Informujemy, że wszyscy uczniowie CKZiU mają obowiązek sprawdzania wiadomości umieszczanych w e-dzienniku. W mailach będą znajdować się zadania do wykonania oraz inne ważne informacje.