Admin

 

Od dnia 12 marca 2020r do dnia 25 marca 2020r.
zostają odwołane zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w placówce CKZiU

 

Dyrektor CKZiU w Nowej Wsi informuje o odwołaniu zebrania z rodzicami planowanego na dzień 19 marca 2020r. Informacje o wynikach nauczania uczniów są dostępne w dzienniku elektronicznym lub w kontakcie z wychowawcami klas.

Z poważaniem
Anna Dacka
Dyrektor CKZiU