Admin

W piątek, 6 marca, uczniowie Technikum im. Tomasza Nocznickiego w Nowej Wsi, wzięli udział w ósmej edycji konkursu: „Żołnierze Wyklęci. Walka o pamięć i cześć”. Gościem honorowym był Senator RP, Wicemarszałek Senatu, Pan Stanisław Karczewski – pomysłodawca i organizator konkursu. Celami konkursu są: kultywowanie wartości, ideałów i postaw żołnierzy Polskiego Państwa Podziemnego, zachęcanie młodzieży do podjęcia samodzielnych badań nad historią rodzin i środowisk Żołnierzy Wyklętych związanych z miejscem zamieszkania, wskazanie na rolę nauki w dążeniu do poznawania i wyjaśniania spraw związanych z najnowszą historią Polski.
Zadaniem uczniów w pierwszym, szkolnym etapie konkursu, było przedstawienie prezentacji multimedialnej, w której przybliżyli sylwetkę wybranego przez siebie Żołnierza Niezłomnego.
Prezentacje uczniów oceniała komisja w składzie:
• Senator RP, Wicemarszałek Senatu – Pan Stanisław Karczewski,
• Wicedyrektor CKZiU w Nowej Wsi – Pani Hanna Rejnchard,
• Asystentka Biura Senatorskiego Senatora RP Stanisława Karczewskiego – Pani Weronika Piwarska,
• Nauczyciel historii CKZiU w Nowej Wsi – Pani Małgorzata Bosak.
W etapie szkolnym udział wzięli :
- Natalia Czyż, kl. II technikum ekonomicznego z prezentacją o Mieczysławie Dziemieszkiewiczu, ps. „Rój” ,
- Mateusz Horosz, kl. IV technikum ekonomicznego z prezentacją o Stefanie Głogowskim, ps. „Józef”,
- Arkadiusz Korbiń, kl. IV technikum spedycyjnego z prezentacją o Janie Tabortowskim, ps. ,,Bruzda,
- Aleksandra Krzyżanowska, kl. IV technikum ekonomicznego z prezentacją o Mieczysławie Dziemieszkiewiczu,
- Beata Marczak, kl. II technikum ekonomicznego z prezentacją o Antonim Hedzie, ps. „Szary”,
- Patrycja Marczak, kl. I technikum reklamy z prezentacją o Rotmistrzu Witoldzie Pileckim, ps. ,,Witold”,
- Weronika Nowak, kl. I technikum reklamy z prezentacją o Marianie Bernaciaku, ps. ,,Orlik”,
- Katarzyna Potyralska, kl. I technikum ekonomicznego z prezentacją o Łukaszu Cieplińskim, ps. ,,Pług”,
- Julia Tuszyńska, kl. I technikum reklamy z prezentacją o Rotmistrzu Witoldzie Pileckim,
- Julia Wąsiewicz, kl. I technikum architektury krajobrazu z prezentacją o Józefie Franczaku, ps. ,,Laluś”.
Pan Marszałek pogratulował uczniom bardzo dobrych i ciekawych prezentacji - zawierały one nie tylko najważniejsze fakty, dotyczące opisywanych bohaterów, ale także ciekawe zdjęcia, cytaty, muzykę oraz fragmenty listów i filmów. Prezentacje zostały starannie przygotowane, co podkreślił Pan Marszałek.
Jury wyróżniło trzy najlepsze prezentacje, dzięki którym laureaci otrzymają dodatkowe punkty w kolejnym etapie konkursu. Pierwsze miejsce zajęła Katarzyna Potyralska, drugie – Julia Wąsiewicz, a trzecie - Aleksandra Krzyżanowska. Na zakończenie głos zabrała Dyrektor placówki, Pani Anna Dacka, która podziękowała Panu Marszałkowi Stanisławowi Karczewskiemu za przybycie i wspaniałą inicjatywę organizacji konkursu. Podziękowała również wszystkim uczniom za pracę i trud, włożony w wykonanie prac konkursowych. Pani Dyrektor życzyła młodzieży sukcesów w etapie finałowym – teście wiedzy historycznej, który odbędzie się 23 marca w Zespole Szkół nr 2 im. L. Skowyry w Przysusze.
Autor: Małgorzata Bosak

  Zobacz zdjęcia.