Katarzyna Smolarek, Grzegorz Wawer

Dnia 2 marca 2020 r. uczniowie klas I i II Technikum architektury krajobrazu w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi, odwiedzili Gospodarstwo Szkółkarskie „Łazuccy”.

Na miejscu powitała nas właścicielka gospodarstwa, Pani Katarzyna Cegłowska – Łazucka. Uczniowie zapoznani zostali z zasadami prawidłowego wykonywania szczepienia roślin ozdobnych, materiałami i narzędziami. Mieli możliwość zaobserwować, w jaki sposób funkcjonuje gospodarstwo szkółkarskie oraz pod okiem wykwalifikowanych pracowników gospodarstwa, samodzielnie wykonywali szczepienie roślin drzewiastych. Uczniowie z wielkim zaangażowaniem i satysfakcją brały udział w powierzonych im zadaniach, utrwalały wiedzę dotyczącą szkółkarstwa ozdobnego oraz zdobywały cenne doświadczenie zawodowe. Zobacz zdjecia.

Serdecznie dziękujemy Pani Katarzynie Cegłowskiej - Łazuckiej za możliwość odwiedzenia Gospodarstwa Szkółkarskiego „Łazuccy”.