Maria Kocewiak, Ewa Malowaniec

Spektakularny sukces uczennic z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi!

Kolejny raz uczniowie i nauczyciele Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi udowodnili, że nie mają sobie równych w wiedzy i umiejętnościach! Wytrwała współpraca zaowocowała pokonaniem kilkuset konkurentów.

25.02.2020 r w siedzibie Okręgowego Inspektoratu Pracy w Warszawie odbył się konkurs dla uczniów szkół ponadpodstawowych „Poznaj swoje prawa w pracy”. Konkurs jest organizowany w szkołach uczestniczących w realizacji programu edukacyjnego „Kultura bezpieczeństwa”. Celem konkursu jest promocja proaktywnych postaw i osiągnięć uczniów szkół ponadpodstawowych w zakresie wiedzy o bhp i prawie pracy, a także upowszechnianie idei kultury bezpieczeństwa oraz wagi dbałości o jakość stanowisk pracy i bezpieczeństwa pracy.
W etapie regionalnym konkursu Centrum Kształcenia Zawodowego I Ustawicznego w Nowej Wsi reprezentowały uczennice Aleksandra Krzyżanowska i Anna Bałut z klasy czwartej w zawodzie technik ekonomista. Ola i Ania doskonale poradziły sobie z testem konkursowym, składającym się z 35 pytań. Uczennice uzyskały bardzo dobry wynik i obie zdobyły II miejsce w tym etapie oraz zakwalifikowały się do etapu krajowego. Odbędzie się on w kwietniu, w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. Nasze uczennice będą reprezentowały województwo mazowieckie.
Ogromnie cieszymy się z sukcesu Oli i Ani. To już kolejny, niezwykle udany udział tych uczennic w konkursie związanym z ich kierunkiem kształcenia. Tym samym to dowód bardzo wysokiego poziomu edukowania przyszłych ekonomistów w Centrum Kształcenia Zawodowego I Ustawicznego w Nowej Wsi. Szerg różnorodnych działań dydaktycznych, podejmowanych przez nauczycieli, przekłada się na spektakularne osiągnięcia ich wychowanków. Jesteśmy przekonani, że jeszcze nieraz będziemy szczycić się wspaniałymi wynikami uczniów naszej szkoły. Zobacz zdjęcia.