Anna Wiktorowska, Paulina Kopczyńska

6 listopada 2019 r. uczniowie klasy pierwszej w zawodach technik ekonomista oraz technik reklamy, uczestniczyli w wycieczce dydaktycznej do Sądu Rejonowego w Grójcu. Celem wycieczki było zapoznanie się z przebiegiem procesu sądowego oraz uświadomienie młodzieży roli przestrzegania prawa w życiu człowieka.

Młodzież CKZiU w Nowej Wsi miała niepowtarzalną okazję do uczestnictwa w procesie sądowym. Uczniowie wzięli udział w jawnej rozprawie karnej w roli publiczności. Tematem procesu było oszustwo finansowe. Po zakończeniu rozprawy odbyło się spotkanie uczniów CKZiU w Nowej Wsi z kuratorem sądowym, panią Urszulą Kisiel. Pani kurator w wyczerpujący sposób opowiedziała młodzieży o specyfice swojej pracy, obowiązkach zawodowych oraz o trudnościach z nią związanych.
Wycieczka do sądu była ciekawą formą zdobycia wiedzy oraz pouczającą lekcją wychowawczą, bowiem każdy mógł wyciągnąć odpowiednie wnioski. Wyjazd uświadomił nam, jak ważną rolę odgrywa przestrzeganie prawa w życiu obywatela oraz jakie konsekwencje obowiązują w przypadku jego łamania. Zdjęcia z wyjazdu.