Anna Wiktorowska

Zajęcia profilaktyczne dotyczące cyberprzemocy i innych zagrożeń internetowych oraz odpowiedzialność karna nieletnich

Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Grójcu spotkali się z uczniami klas I i II naszej szkoły, żeby porozmawiać o cyberprzemocy - zagrożeń wynikających z uzależnień oraz odpowiedzialności karnej nieletnich.

Komputery, tablety, telefony komórkowe, Internet to nasza codzienność z których obecnie korzystają wszyscy – dzieci, młodzież i dorośli. Internet zawiera w sobie ogrom wiedzy i informacji ale należy jednak pamiętać, że wykorzystywany w sposób niewłaściwy, może wyrządzić sporo krzywdy. Nękanie rówieśników, udostępnianie danych osobowych, dostęp do treści nieodpowiednich - to wszystko może za sobą nieść poważne konsekwencje. Aby zapobiec niepożądanym sytuacjom, przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji w Grójcu: pani kom. Agnieszka Wójcik oraz sierż. sztab. Paweł Krawczyk, rozmawiali z uczniami o niebezpieczeństwach oraz skutkach, wynikających z niewłaściwego wykorzystania Internetu.

Policjanci uświadamiali uczniom czym jest cyberprzemoc, wskazywali na inne zagrożenia dla dzieci i młodzieży wypływające z Internetu przy użyciu komputera czy urządzeń mobilnych. Funkcjonariusze zapoznali uczniów ze znaczeniem pojęcia „osoba nieletnia”, co nazywa się czynem karalnym, wykroczeniem czy przestępstwem. Słuchaczy zapoznano również ze środkami, jakie może orzec sąd rodzinny wobec nieletniego. Prowadzący przytaczali różne sytuacje, z którymi mieli do czynienia w swojej długoletniej praktyce, a które dotyczyły nieletnich. Przypominali także uczniom, jakie czyny podlegają karze oraz jakie są najczęstsze przyczyny przestępczości wśród nieletnich. Uczniowie mieli również możliwość zadawania pytań, z czego bardzo chętnie korzystali. Zdjęcia ze spotkań.