Ewa Malowaniec

Udział uczniów Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi w Dniach Pamięci Pawiaka.

Pragnąc oddać hołd ofiarom drugiej wojny światowej uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w Dniach Pamięci Pawiaka.
Muzeum Więzienia Pawiak jest szczególnym miejscem w historii Polski, ponieważ upamiętnia martyrologię narodu i walkę o niepodległość. W czasie okupacji niemieckiej było to miejsce kaźni wielu Polaków – m.in. Macieja Rataja, Janusza Korczaka, Ireny Sendlerowej, Hanki Ordonówny. Mimo upływu lat cały czas jest kultywowana pamięć o ofiarach tego straszliwego miejsca.
4 października uczniowie klas trzecich i drugiej w zawodach technik spedytor, technik architektury krajobrazu, technik ekonomista i technik ogrodnik uczestniczyli w wycieczce do Warszawy. Najpierw oddaliśmy hołd ofiarom powstania w getcie warszawskim przed Pomnikiem Bohaterów Getta. Następnie, już w Muzeum Więzienia Pawiak, wysłuchaliśmy wykładu o tym, dlaczego lekarze SS zamiast leczyć zabijali swoich pacjentów. Zobaczyliśmy program historyczno-artystyczny „By nigdy więcej…” w reżyserii Marii Reif, który powstał na podstawie książki „Cena wolności” Karoliny Gruszczyńskiej – niedawno zmarłej więźniarki Pawiaka. Niezwykle emocjonalnym punktem programu było spotkanie z panem Stanisławem Zalewskim – byłym więźniem Pawiaka i obozów Auschwitz oraz Mauthausen-Gusen – i wysłuchanie jego wspomnień.
Udział w tej niezwykłej uroczystości pozwolił nam na refleksję o heroizmie zwykłych ludzi, którzy trafili do miejsca niezwykle nieludzkiego. Pamięć o milionach ofiar niemieckiego faszyzmu jest dla nas nieprzerwanie przestrogą przed uleganiem ideologiom totalitarnym.