Terminy Rad Pedagogicznych

Admin

HARMONOGRAM ZEBRAŃ RADY PEDAGOGICZNEJ w CKZiU w Nowej Wsi w roku szkolnym 2019/2020

I SEMESTR
Rady pedagogiczne
1. Klasyfikacja uczniów Technikum za I semestr – 17 grudnia 2019 r. godz. 15:00 (wtorek), wystawienie ocen w dziennikach lekcyjnych tydzień przed Radą
2. Klasyfikacja słuchaczy Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych za I semestr - 22 stycznia 2020 r. godz. 15:00 (środa)
3. Plenarne zebranie rady pedagogicznej – podsumowanie pracy w I emestrze – 22 stycznia 2020 r. godz. 15:00 (środa)

II SEMESTR
Rady pedagogiczne
1. Klasyfikacja uczniów klas maturalnych – 20 kwietnia 2020 r., godz.15:00 (poniedziałek) – wystawienie ocen w dziennikach lekcyjnych tydzień przed Radą
2. Klasyfikacja uczniów - klasy I TS, I TOA, I TER, I TO, I TA, I TSE, II TO, II TAE, III TO, III TSA, 19 czerwca 2020 r. (piątek) wystawienie ocen w dziennikach lekcyjnych tydzień przed Radą
3. Plenarne zebranie rady pedagogicznej – podsumowanie pracy w roku szkolnym 2019/2020 – 3 lipca 2020 r. godz. 9:00 (piątek)


Inne zebrania rady pedagogicznej wynikające z potrzeb bieżącego funkcjonowania szkoły – termin zostanie podany przed planowanym zebraniem.