Admin

Wszystkim uczniom, rozpoczynającym naukę w nowej szkole, towarzyszy lęk przed przyszłością. Mimo że większość z nich miała możliwość poznania miejsca przyszłej edukacji podczas dni otwartych, wiele obaw budzą nieznane zajęcia, nowi nauczyciele i koledzy. 

Ten rok szkolny jest w szkołach średnich wyjątkowy, ponieważ naukę w klasach pierwszych rozpoczynają absolwenci gimnazjum i szkół podstawowych. Nad właściwą realizacją różnych podstaw programowych czuwać będą  wszyscy nauczyciele. O odpowiedni poziom poczucia bezpieczeństwa uczniów w nowej sytuacji dbać będą wychowawcy.

Okazją do oswojenia się z nową rzeczywistością było spotkanie integracyjne uczniów klas pierwszych, które odbyło się 30 sierpnia 2019 roku.

Uczniowie klasy pierwszej w zawodzie technik spedytor spotkali się z wychowawcą – panem Karolem Olszówką. Pierwszoklasiści kształcący się w zawodach technik ogrodnik i technik architektury krajobrazu spotkali się z wychowawcą – panią Magdaleną Kmidowską. Absolwenci gimnazjum, rozpoczynający w naszej szkole naukę w zawodach technik ekonomista i technik organizacji reklamy spotkali się z wychowawcą – panią Klaudią Wojdat. 

Liczną grupę naszych nowowiejskich pierwszoklasistów stanowią również absolwenci szkoły podstawowej. Uczniowie klasy pierwszej w zawodzie technik architektury krajobrazu spotkali się z wychowawcą – panią Joanną Cieślik, w zawodzie technik ogrodnik – z panią Pauliną Zielińską, w zawodzie technik spedytor i technik ekonomista – z panem Grzegorzem Rudkowskim.

W miłej atmosferze, bez presji zajęć obowiązkowych, podczas spotkania przy grillu uczniowie i nauczyciele poznawali się i przekonywali, że łatwo nawiązać ze sobą kontakt, jeśli tylko się chce. 

Pierwszoklasistom życzymy efektywnej adaptacji w nowej szkole. Niech następstwem dobrego samopoczucia będą jak najlepsze wyniki w nauce! Zdjęcia ze spotkania.