Admin

CKZiU w Nowej wsi


Zgodnie z harmonogramem rekrutacji, od piątku, 26 lipca (od godz. 8:00) rozpoczyna się rekrutacja uzupełniająca do szkół ponadgimnazjalnych oraz ponadpodstawowych!

W ramach rekrutacji uzupełniającej, prowadzimy nabór do Technikum w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi w następujących zawodach:

Technikum 4-letnie (dla absolwentów gimnazjów):
• Technikum ogrodnicze z elementami logistyki produktów
• Technikum architektury krajobrazu z elementami florystyki
• Technikum ekonomiczne o profilu menedżersko-prawnym
• Technikum spedycyjne z elementami spedycji międzynarodowej
• Technikum reklamy o profilu medialnym z elementami dziennikarstwa

Technikum 5-letnie (dla absolwentów szkół podstawowych):
• Technikum ogrodnicze z elementami logistyki produktów
• Technikum architektury krajobrazu z elementami florystyki
• Technikum ekonomiczne o profilu menedżersko-prawnym
• Technikum spedycyjne z elementami spedycji międzynarodowej

Wszelkie informacje, dotyczące naboru w rekrutacji uzupełniającej, można uzyskać poprzez kontakt osobisty w sekretariacie szkoły, pod nr telefonu: (48) 667-20-12 lub w informacji prywatnej na Facebooku (www.facebook.com/ckziunowawies)!

Zapraszamy!"