Agnieszka Palacz

W kwietniu uczniowie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi uczestniczyli w edycji wiosennej Ogólnopolskiego Konkursu World of Languages Expert. Uczestnicy sprawdzali swoją wiedzę z zakresu rozumienia tekstu czytanego, znajomości słownictwa i gramatyki. Rozwiązywali test zadań zamkniętych jednokrotnego wyboru. Najlepszy wynik osiągnęła Eryka Wolf z klasy pierwszej technikum w zawodzie technik architektury krajobrazu, uzyskując 80% możliwych do zdobycia punktów, co dało jej w efekcie piąte miejsce w Polsce!. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.