Grzegorz Rudkowski

W dniu 27 marca 2019 r. uczniowie klasy III technikum w zawodzie technik ekonomista w CKZiU w Nowej Wsi: Anna Bałut, Aleksandra Krzyżanowska, Mateusz Horosz wzięli udział w XI Międzyszkolnej Olimpiadzie Wiedzy o Gospodarce i Przedsiębiorczości, która odbyła się w ZSP w Jasieńcu. Celem Olimpiady jest upowszechnianie wiedzy o gospodarce. Olimpiada jest okazją do spotkania uczniów szkół z powiatu grójeckiego, którzy rywalizując ze sobą mogą wykazać się zdobytą wiedzą, a także nauczycieli-opiekunów, którzy mają okazję wymienić się doświadczeniami podczas prowadzonych rozmów.

Uczestnicy Olimpiady zmierzyli się z testem, na który składało się 40 pytań o dużym stopniu trudności. Rywalizacja była bardzo wyrównania, a ten etap Olimpiady nie przyniósł rozstrzygnięcia o drugie i piąte miejsce, ponieważ uczestnicy zdobyli tę samą ilość punktów.
Została przeprowadzona dogrywka, w której o drugie miejsce walczył Mateusz Horosz, a o piąte Anna Bałut. Ostatecznie trzecie miejsce zajął Mateusz Horosz a szóste Anna Bałut, o wyrównanym poziomie niech świadczy jednopunktowa różnica w dogrywce.
Uczestnicy Olimpiady w przerwie pomiędzy kolejnymi etapami mieli okazję wysłuchać prelekcji Pani Barbary Wyrzykowskiej z SGGW w Warszawie na temat „Nowoczesne techniki komunikacji w organizacji”.
Uczniom gratulujemy wiedzy i zdobytych nowych doświadczeń, a także dziękujemy za godne reprezentowanie naszej szkoły w Olimpiadzie. Zobacz zdjęcia.