Ogłoszenie o Radzie Pedagogicznej

Admin

OGŁOSZENIE

Dyrektor CKZiU w Nowej Wsi informuje, że:

-  wyznacza termin ustalenia ocen rocznych w klasach programowo najwyższych na dzień 25.04.2019 r. do godz. 12:00,

-  ustala termin zebrania Rady Pedagogicznej na dzień 25.04.2019 r. na godz. 15:00.