Ewa Malowaniec

III Międzyszkolny Turniej Wiedzy Ogrodniczej w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi

27 marca 2019 roku w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi odbył się III Międzyszkolny Turniej Wiedzy Ogrodniczej, objęty patronatem przez Starostę Grójeckiego, Związek Sadowników Rzeczpospolitej Polskiej, Mazowiecką Izbę Rolniczą, firmy PROCAM, Agrosimex, Agrobard, Dwa Jabłka, Szkółki Drzew Owocowych Dolińscy z Worowa, Spółdzielnię Sadowniczą POLSAD w Lewiczynie, Gospodarstwo Szkółkarskie ŁAZUCCY z Jasieńca, „Szkółkarstwo Ozdobne Kordus” z Woli Mrokowskiej.

Celem Turnieju było promowanie szkolnictwa zawodowego w zawodzie technik ogrodnik, rozwijanie zainteresowań zawodowych zdolnej młodzieży, dalsze rozwijanie kontaktów między szkołami, kontynuowanie i rozszerzanie współpracy szkoły z dotychczasowymi pracodawcami – partnerami z branży ogrodniczej.
W środę, 27 marca, do turniejowych zmagań przystąpiły cztery trzyosobowe drużyny: z Zespołu Szkół nr 39 im. Edmunda Jankowskiego w Warszawie, z Zespołu Szkół Rolniczego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie, z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Sandomierzu – Mokoszynie, z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi.
Turniej składał się z dwóch etapów. Pierwszy etap Turnieju miał formę zadania praktycznego. Drużyny wykonywały zadania z działów: sadownictwo i szkółkarstwo, warzywnictwo, rośliny ozdobne. Drugi etap był ustnym sprawdzianem wiedzy teoretycznej z zakresu przedmiotów zawodowych: roślin ozdobnych, warzywnictwa, sadownictwa i szkółkarstwa, mechanizacji ogrodnictwa i ekonomiki.
Drugi etap rozpoczął się o godz. 12.00 i przeprowadzany został w obecności przedstawicieli Patronów oraz Sponsorów Turnieju, nauczycieli i uczniów CKZiU w Nowej Wsi. Wszystkich zgromadzonych powitała pani Anna Dacka – Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi. Gościliśmy pana Mirosława Maliszewskiego - posła na Sejm RP i Przewodniczącego Związku Sadowników Rzeczpospolitej Polskiej, pana Krzysztofa Ambroziaka – Starostę Powiatu Grójeckiego, pana Jana Madeja - Radnego Powiatu Grójeckiego oraz Delegata Rady Powiatowej Mazowieckiej Izby Rolniczej, pana Krzysztofa Gasparskiego - Głównego Doradcę ogrodniczego firmy PROCAM, panią Katarzynę Wrzesińską - reprezentującą firmę Dwa Jabłka w Warce, pana Sławomira Dolińskiego – współwłaściciela firmy „Dolińscy szkółki drzew owocowych” w Worowie, pana Janusza Miecznika - dyrektora ds. sadowniczych w firmie Agrosimex Sp. z o.o. w Golianach , pana Piotra Głogowskiego - reprezentującego firmę Agrobard, pana Mieczysława Kocewiaka - członka zarządu firmy POLSAD w Lewiczynie.
Nad prawidłowym przebiegiem Turnieju czuwali jurorzy: pan Krzysztof Gasparski – przewodniczący, pan Sławomir Doliński, pan Janusz Miecznik, pani Katarzyna Wrzesińska, pan Mieczysław Kocewiak.
Po zakończeniu tego etapu Komisja Konkursowa dokonała ostatecznej oceny prac i odpowiedzi zawodników, sumując punkty uzyskane z części praktycznej i teoretycznej. Czas oczekiwania na ogłoszenie zwycięzcy uprzyjemnił krótki program artystyczny, przygotowany przez szkolny chór, prowadzony przez panią Barbarę Kaczmarczyk. Chór i soliści zaprezentowali przeboje z popularnych musicali, m.in. „Mamma Mia!” czy „Upiór w operze”.
Ostatnim, ale najważniejszym punktem tego popołudnia było ogłoszenie wyników. Pierwsze miejsce zdobyła drużyna reprezentująca Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi, drugą lokatę wywalczyli uczniowie z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Ziemi Sandomierskiej w Sandomierzu, trzecie miejsce przypadło zawodnikom z Zespołu Szkół Rolniczego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie, tuż za podium znalazła się drużyna z Zespołu Szkół nr 39 im. Edmunda Jankowskiego w Warszawie. Warto podkreślić, że rywalizacja była naprawdę zacięta, a uczniowie byli bardzo dobrze przygotowani. Widać było wyraźnie, że ogrodnictwo i dziedziny pokrewne to ich pasja, a dzięki kształceniu w zawodzie technik ogrodnik zyskali możliwość realizowania życiowego planu.
Wszyscy uczestnicy Turnieju wraz z opiekunami otrzymali pamiątkowe dyplomy i nagrody, przekazane przez fundatorów: Starostwo Powiatowe w Grójcu, Związek Sadowników Rzeczpospolitej Polskiej, Mazowiecką Izbę Rolniczą, Szkółkę Drzew Owocowych Dolińscy z Worowa, Gospodarstwo Szkółkarskie ŁAZUCCY z Jasieńca, „Szkółkarstwo Ozdobne Kordus” z Woli Mrokowskiej, firmy PROCAM, AGROBARD, AGROSIMEX, DWA JABŁKA, Spółdzielnię Sadowniczą POLSAD w Lewiczynie,
Nagrodami były m.in. anemometr, tensjometr, piła spalinowa, stacja pogodowa, sekatory jedno i dwuręczne, profesjonalna odzież ochronna, katalogi drzew i krzewów ozdobnych, piłki „lisi ogon”, książki – przepisy z jabłkiem, gadżety reklamowe.
Międzyszkolny Turniej Wiedzy Ogrodniczej pozwala złamać stereotyp, że ogrodnictwo to tylko przysłowiowe sadzenie kwiatów, siew marchewki czy zbieranie jabłek. To dziedzina, która wymaga szerokiej wiedzy i bardzo konkretnych umiejętności związanych np. z botaniką, ochroną roślin, gleboznawstwem. Zdobywanie wiedzy teoretycznej i praktycznej w tym zawodzie jest dziś dla wielu młodych sposobem na świadome kształtowanie własnej przyszłości. Branżowe współzawodnictwo zmotywowało uczestników do podnoszenia poziomu swojej wiedzy i umiejętności. Dla szkół, biorących udział w Turnieju, była to okazja do sprawdzenia, jakie efekty przynosi wdrażanie nowoczesnych metod kształcenia w zawodzie technik ogrodnik. Dla Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi była to okazja do zaprezentowania szerokiego wachlarza swoich atutów: umiejętności organizacyjnych na najwyższym poziomie, kompetencji merytorycznych, przyjaznej atmosfery.
Serdecznie dziękujemy patronom i sponsorom III Międzyszkolnego Turnieju Wiedzy Ogrodniczej za pomoc w jego organizacji. Gratulujemy uczestnikom i życzymy realizacji planów nie tylko na niwie zawodowej. Zobacz zdjęcia z Turnieju.