Ewa Malowaniec

Wybór szkoły, która pomagałaby realizować marzenia, jest ważnym zadaniem uczniów klas trzecich gimnazjum i klas ósmych szkoły podstawowej. Pomocą w rozwiązaniu tego problemu mogą być Dni Otwarte w szkołach średnich i lokalne Targi Edukacyjne.

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi zaprezentowało ofertę edukacyjną podczas Targów w Warce – 22 marca 2019 roku. Kolorowe, wiosenne stoisko z atrybutami wielu kierunków kształcenia, oferowanych w naszej szkole, zachęcało do skupienia uwagi na edukacyjnej propozycji CKZiU w Nowej Wsi w roku szkolnym 2019/2020.
Młodzi, ambitni, kreatywni i świadomie planujący swą przyszłość absolwenci gimnazjum czy szkoły podstawowej mogą w Nowej Wsi poznawać tajniki następujących zawodów: technik architektury krajobrazu z elementami florystyki, technik spedytor o profilu spedycja międzynarodowa, technik organizacji turystyki o profilu stewardesa i pilot wycieczek, technik geodeta o profilu geoinformatyka, technik reklamy o profilu medialnym z elementami dziennikarstwa, technik obsługi portów i terminali, technik ekonomista o profilu menedżersko-prawnym, technik ogrodnik z elementami logistyki w ogrodnictwie oraz technik usług fryzjerskich z elementami wizażu. W ofercie CKZiU w Nowej Wsi jest również Szkoła Branżowa I stopnia w zawodzie ogrodnik.

Gwarancją sukcesu, niezależnie od wybranego kierunku, jest wysoki poziom kształcenia teoretycznego i praktycznego. W Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi służy temu kompetentna kadra pedagogiczna, odpowiednia baza dydaktyczna, współpraca z uczelniami wyższymi (m.in. Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wyższą Szkołą Handlową w Radomiu, Wyższą Szkołą Ekologii i Zarządzania w Warszawie) oraz lokalnymi instytucjami i organizacjami (m.in. Starostwem Powiatowym w Grójcu, Powiatowym Urzędem Pracy w Grójcu, Zakładem Zaopatrzenia Ogrodniczego w Warce, Fundacją Młodzieżowej Przedsiębiorczości), uczestnictwo w licznych projektach i programach o zasięgu krajowym i międzynarodowym (m.in. w programie ERASMUS+, „Działaj lokalnie”). Potwierdzeniem renomy naszej szkoły są sukcesy uczniów w różnych konkursach i olimpiadach, nie tylko o charakterze branżowym, a także w zawodach sportowych.

Wszyscy zainteresowani nauką w naszej szkole mogli porozmawiać w czasie Targów z obecnymi tam nauczycielami i uczniami. Żadne z pytań nie pozostało bez odpowiedzi! Miłym akcentem, pomagającym pozytywnie zachować w pamięci krótkie spotkanie z naszą szkołą, był wiosenny – kwiatowy upominek. Osoby pragnące lepiej poznać Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi mogą przeglądać naszą stronę internetową lub odwiedzić nas osobiście 11 kwietnia, podczas drugiego Dnia Otwartego. Warto poświęcić kilka chwil, by dobrze zaplanować swoją przyszłość. Zdobycie konkretnego zawodu pozwala przecież z optymizmem patrzeć w przyszłość, a najlepiej zdobywać ten zawód w Nowej Wsi!