Grzegorz Rudkowski

Uczniowie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi wzięli udział w Olimpiadzie Statystycznej.
Wzorem lat ubiegłych również w roku szkolnym 2018/2019 uczniowie naszej szkoły wzięli udział w Olimpiadzie Statystycznej, organizowanej przez Główny Urząd Statystyczny i Polskie Towarzystwo Statystyczne. Jest to już III edycja Olimpiady, której celem jest upowszechnianie wiedzy i rozwijanie umiejętności z zakresu statystyki w obszarze analiz społeczno-gospodarczych.

Olimpiada przebiega w trzech etapach. W dniu 4 grudnia 2018 r. odbyły się zawody szkolne, w których udział wzięło pięcioro uczniów klasy trzeciej w zawodzie technik ekonomista. Uczniowie rozwiązywali trwający 45 minut test on-line. Troje uczniów z najwyższymi wynikami etapu szkolnego tj. Aleksandra Krzyżanowska, Mateusz Horosz, Anna Bałut wzięło udział w zawodach okręgowych w Warszawie, w dniu 9 stycznia 2019 r. Zadaniem uczestników tego etapu było rozwiązanie testu, składającego się z dwóch części, w czasie 90 minut. Uczniowie naszej szkoły wykazali się dużą wiedzą, plasując się wysoko w stawce 874 uczestników tego etapu. Mateuszowi Horoszowi i Aleksandrze Krzyżanowskiej zabrakło niewiele punktów do zakwalifikowania się do zawodów centralnych.
Mimo to ich osiągnięcie można uznać za sukces, ponieważ poziom wymagań był wysoki, a uczestnictwo w Olimpiadzie Statystycznej pozwoliło uczniom na zdobycie nowych, cennych doświadczeń.