Agnieszka Palacz

24 stycznia 2019 roku uczniowie z klas trzecich i czwartych w zawodach technik ekonomista, technik spedytor, technik architektury krajobrazu wzięli udział w Ogólnopolskim Konkursie World of Languages Expert. Test obejmował 20 zadań zamkniętych (zadania wyboru właściwej odpowiedzi). Uczniowie musieli wykazać się wiedzą z zakresu rozumienia tekstu pisanego, znajomości gramatyki i struktur leksykalnych. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 8 marca.