Agnieszka Palacz

W listopadzie uczniowie naszej szkoły wzięli udział w Ogólnopolskim Konkursie I know America. Konkurs organizowany był w ramach programu Benjamin Franklin Transatlantic Fellows Summer Institute. W konkursie mogli wziąć udział uczniowie, którzy mieli nie mniej niż 16 lat i nie więcej niż 18 lat. Organizatorem konkursu była Amerykańska Izba Handlowa w Polsce i Ośrodek Studiów Amerykańskich w Warszawie.

Zadaniem uczniów było wykazanie się obszerną wiedzą z zakresu kultury Stanów Zjednoczonych, obejmującą literaturę, historię, geografię, politykę i szeroko pojętą obyczajowość tego kraju. Uczniowie obejrzeli szereg filmów z tych dziedzin zanim przystąpili do rozwiązania konkursowego testu. Uczestnicy konkursu odpowiadali na 60 pytań – 30 w języku polskim i 30 w języku angielskim. Pierwsze miejsce w szkole zajęła Aleksandra Krzyżanowska (klasa III TE), drugie – Mateusz Horosz (klasa III TE), trzecie Emilia Kasińska (klasa III TA).