Ewa Malowaniec

W świątecznym nastroju – wigilia szkolna w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi

W oczekiwaniu na pierwszą gwiazdkę uczniowie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi przygotowali uroczysty apel, na który zaproszono całą szkolną społeczność 20 grudnia 2018 roku.

Młodzież z klas pierwszych w zawodach technik ogrodnik, technik architektury krajobrazu i technik ekonomista, wpierani przez wychowawców – panią Elżbietę Kapustę i panią Ewę Malowaniec – przygotowali program artystyczny pod tytułem „Przesłanie miłości”, w którym połączono motywy patriotyczne i obyczajowe, realistyczne i symboliczne. Na tle zachwycającej scenografii lekko stremowani artyści zaprezentowali swój talent recytatorski, przekonując publiczność, że miłość jest najważniejszą wartością w życiu każdego człowieka. Całość uzupełnił zachwycający występ chóru szkolnego, przygotowanego przez panią Barbarę Kaczmarczyk.
Program artystyczny zachwycił uczniów i nauczycieli oraz zaproszonych na spotkanie wigilijne emerytowanych nauczycieli i pracowników szkoły. Pod wrażeniem umiejętności młodzieży byli również rodzice, którzy obejrzeli przedstawienie w dniu spotkania śródrocznego – 8 stycznia 2019 roku. Zobacz zdjęcia z wigilii szkolnej.