Paulina Kopczyńska

12 grudnia 2018 r. w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi, wspominaliśmy patrona naszej szkoły, czyli Tomasza Nocznickiego.
Tomasz Nocznicki był politykiem, publicystą, wieloletnim posłem na sejm, działaczem Polskiego Stronnictwa Ludowego „Wyzwolenie”. Urodził się w 1862 roku. Pod koniec XIX wieku zajął się działalnością polityczną. Został jednym z redaktorów pisma ludowego „Zorza”, organizował doskonale prosperujące spółdzielnie. W czasie rewolucji 1905 roku opowiedział się za działaniami niepodległościowymi: żądał reform społecznych, niepodległości, zmniejszenia wpływu duchowieństwa i ziemiaństwa na politykę. Zwalczał też tradycyjne wady chłopstwa, do których zaliczał „lenistwo duszy, ciemnotę i pijaństwo”. Gdy wybuchła I wojna światowa, Nocznicki zajął zdecydowane, antyrosyjskie stanowisko. Działał w Polskim Stronnictwie Ludowym „Wyzwolenie”, został wybrany do Centralnego Komitetu Narodowego i prezydium Polskiej Organizacji Wojskowej. Postulował wówczas całkowitą niezależność, również od władz niemieckich i austriackich.

Gdy 6 listopada 1918 roku utworzono Tymczasowy Rząd Ludowy Republiki Polskiej, Nocznicki dostał w nim funkcję ministra bez teki, jako przedstawiciel PSL „Wyzwolenie”. To samo stanowisko piastował w rządzie Jędrzeja Moraczewskiego. To na jego ręce – jako najstarszego – ślubowanie złożyli premier i wszyscy ministrowie pierwszego rządu niepodległej Polski. W 1922 roku Tomasz Nocznicki został posłem na sejm. Jako wiceprezes PSL „Wyzwolenie” walczył o prawa i przywileje dla ludności wsi. Gdy w 1928 roku wybrano go senatorem, krytykował zmniejszanie nakładów na oświatę i brak postępów reformy rolnej. Tomasz Nocznicki zmarł 3 listopada 1944 roku. Pochowany został we wsi Lipie koło Grójca.
W związku z corocznymi obchodami Dnia Patrona, uczniowie klas pierwszych Technikum w CKZiU zostali szczegółowo zapoznani z sylwetką Tomasza Nocznickiego podczas grudniowych lekcji z wychowawcami, Panią Elżbietą Kapustą i Panią Ewą Malowaniec. Dodatkowo wszyscy uczniowie naszej placówki od początku grudnia mają okazję podziwiać specjalną wystawę, przybliżającą dokonania Tomasza Nocznickiego. Wystawę przygotowała Pani Małgorzata Bosak. Zdjęcia z wystawy.