Admin

Samorząd Słuchaczy CKZiU 2018-2019

Szanowni Państwo,

Walne Zebranie Samorządu Słuchaczy CKZiU w Nowej Wsi wybrało w dniu 27.10.2018

Prezydium Rady Słuchaczy w następującym składzie:
- Milena Walczak – przewodnicząca II LO dla dorosłych
- Mateusz Małachowski – z-ca przewodniczącego Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy 1B – RL.05
- Tomasz Bagiński – sekretarz Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy 1A – RL.05
- Monika Papierowska – członek Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy 2A – R.05
- Mateusz Rosłoń – członek Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy 2B – R.05

oraz skład Komisji Rewizyjnej
- Anna Adamczyk – przewodniczący Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy RL.05 1B
- Dominik Troc – członek Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy RL.05 1A
- Patryk Sznyra – członek II LO

Rada Słuchaczy reprezentuje CKU na zewnątrz poprzez uczestniczenie w ważnych wydarzeniach i uroczystościach. Organizuje uroczystości okolicznościowe np. wigilia, dzień kobiet itp. Włącza się w promocję placówki, aby stała się bardziej znana. Angażuje się w działania wolontariatu.