Paulina Kopczyńska

Debata „Narkotyki, dopalacze – nie tędy droga” z udziałem uczniów Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi

6 marca 2018 r. (wtorek) w grójeckim Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Armii Krajowej Obwodu „Głuszec” – Grójec odbyła się debata młodzieżowa, dotycząca przeciwdziałania powszechności dopalaczy i innych środków psychoaktywnych „Narkotyki, dopalacze – nie tędy droga”. Głównym celem tej debaty było zwiększenie poziomu wiedzy o zagrożeniach, związanych z tymi substancjami, a także szerzenie świadomości na temat negatywnego wpływu środków odurzających na człowieka oraz o skutkach prawnych, związanym ich zażywaniem, posiadaniem i rozprowadzaniem. Gośćmi honorowymi wydarzenia byli: Mazowiecki Kurator Oświaty, pani Aurelia Michałowska, I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji zs. w Radomiu, insp. Marek Świszcz, Starosta Powiatu Grójeckiego, pan Marek Ścisłowski oraz Komendant Powiatowy Policji w Grójcu, nadkom. Robert Faryna. Tuż przed rozpoczęciem panelu dyskusyjnego, zgromadzeni mieli okazję obejrzeć montaż słowno-muzyczny „Des Irae” w wykonaniu uczniów ZSP w Grójcu.

W trakcie trwania debaty można było wysłuchać wielu ciekawych wystąpień ekspertów. O zdrowotnych skutkach zażywania dopalaczy opowiedziała pani Bożena Janus, pracownik Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Grójcu. Komenda Powiatowa Policji w Grójcu przedstawiła konsekwencje prawne zażywania środków psychoaktywnych, a konsekwencje psychologiczne przedstawione zostały przez przedstawiciela Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Grójcu. Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu grójeckiego mieli okazję do przedstawienia zebranym na debacie gościom dobrych praktyk w zakresie profilaktyki uzależnień, jakie są stosowane w ich szkołach. Na koniec debaty, wszyscy zgromadzeni otrzymali sposobność zadawania nurtujących ich pytań, na które eksperci udzielali – w miarę możliwości – wyczerpujących odpowiedzi.
Z ramienia Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi, w debacie udział wzięli uczniowie klas II i III technikum ekonomicznego: Mateusz Horosz, Sławomir Martyniak, Monika Papierowska i Paulina Sekuła, którymi opiekowała się pani pedagog Anna Wiktorowska oraz pani bibliotekarka Paulina Kopczyńska. Młodzież CKZiU w Nowej Wsi przedstawiła krótką prezentację, w której opisane zostały sposoby przeciwdziałania zażywaniu środków psychoaktywnych w placówce, a potem aktywnie brała udział w dyskusji. Zobacz zdjęcia.