Agnieszka Palacz

10 stycznia 2018r. uczniowie klas II i III (IITS, II TA, IIITO) uczestniczyli w II edycji Ogólnopolskiego Konkursu z angielskiego „World of Languages Expert” organizowanego przez Wydawnictwo Synapsa. Zdający mieli za zadanie rozwiązać test zadań zamkniętych składający się z zadań na zrozumienie przeczytanego tekstu, zadań leksykalnych i gramatycznych. Zdający powinni zakreślić właściwą odpowiedź spośród podanych a,b,c,d. Test trwał 45 minut i był drugą częścią spośród trzech, które odbywają się w tym roku szkolnym.