Ewa Markiewicz

Niesamowite spotkanie uczniów CKZiU w Nowej Wsi z dr. Remigiuszem Matyjasem

W przedświątecznym nastroju 13 grudnia 2017r. uczniowie CKZiU w Nowej Wsi z klas pierwszych kształcących się w zawodach: technik ogrodnik, technik architektury krajobrazu i technik spedytor, uczestniczyli w niezwykłym spotkaniu z regionalistą panem Remigiuszem Matyjasem. Spotkanie odbyło się w sali konferencyjnej budynku bursy szkolnej. Podczas spotkania młodzież wysłuchała prelekcji o regionie grójeckim i patronie Szkoły – Tomaszu Nocznickim. Okazją do takiej lekcji była 73 rocznica śmierci Tomasza Nocznickiego. Pierwszoklasiści przygotowali ciekawą wystawę o Patronie.


Pan dr. Remigiusz Matyjas przedstawił ciekawe fakty z życia Nocznickiego, których nie odnajdziemy w książkach. Pierwszoklasiści poznali biografię człowieka wytrwałego, który pomimo trudów, przeciwności losu, nigdy się nie załamał, nie poddał się i dążył do celu. Jego działalność społeczna, poświęcenie i walka o oświatę dla ludu oraz o pełny dostęp do nauki dla wszystkich dzieci wiejskich, zasługują na szczególne uznanie. „Dostojeństwo ludu jeno z oświatą przyjść może” - te słowa przez całe życie przyświecały Nocznickiemu.
Nasz gość zwrócił uwagę na wielką pasję Patrona – czytanie książek – i zasugerował, że warto brać przykład z Nocznickiego.
Udział w spotkaniu z dr. Remigiuszem Matyjasem pogłębiło wiedzę młodzieży dotyczącą Patrona i utwierdziły w przekonaniu, że jest to postać wyjątkowa, autorytet godny naśladowania.