Alina Majewska

W dniu 5 grudnia 2017 roku uczniowie CKZiU w Nowej Wsi uczestniczyli w Szkolnym Konkursie wiedzy o HIV i AIDS, zorganizowanym przez panią Alinę Majewską. Współorganizatorem konkursu była Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Grójcu a głównym celem - poszerzenie wiedzy na temat HIV i AIDS wśród młodzieży ponadgimnazjalnej, kształtowanie świadomości własnego postępowania na stan swojego zdrowia, rozpowszechnianie tolerancji i akceptacji wobec osób zakażonych wirusem HIV i chorych na AIDS. Zadaniem uczestnika konkursu było samodzielne rozwiązanie testu składającego się z 27 pytań zamkniętych w czasie 45 minut. Do konkursu zgłosiło się 40 uczniów z klas pierwszych i drugich, kształcących się w zawodach technik ogrodnik, technik architektury krajobrazu i technik spedytor.

Pierwsze miejsce w konkursie zdobyła Dominika Furtak z klasy II TAK, drugie miejsce ex aequo zajęły Marika Lichocka z klasy II TAK i Natalia Raczyńska z klasy I TAK, trzecie miejsce ex aequo przypadło Joannie Szymańskiej z klasy II TAK i Patrycji Kępce z klasy I Technikum w zawodzie technik spedytor. Zwycięzcy otrzymali pamiątkowe dyplomy z rąk pani Bożeny Janus – przedstawicielki PSSE w Grójcu podczas okolicznościowego spotkania w dniu 18 grudnia 2017 r. Spotkanie to było także elementem działań z zakresu profilaktyki HIV i AIDS. Serdecznie dziękujemy pani Bożenie Janus za współpracę i liczymy na kolejne ciekawe spotkania. Obejrzyj zdjęcia.