Terminarz Rad Pedagogicznych

Admin

HARMONOGRAM ZEBRAŃ Z RODZICAMI
w CKZiU w Nowej Wsi 
w roku szkolnym 2018/2019

Zebrania z rodzicami I semestr
1. Organizacyjne zebranie z rodzicami uczniów wszystkich klas – 12 września 2018 r. godz. 17:00 (środa) – zebranie ogólne, następnie zebrania w oddziałach
2. Zebranie z rodzicami – postępy w nauce – wszystkie klasy – 17 października 2018 r. godz. 17:00 (środa) - zebrania oddziałów
3. Informacja o proponowanych ocenach z zajęć edukacyjnych i ocenach zachowania na I semestr – 15 listopada 2018 r. godz. 17:00 (czwartek) – zebrania oddziałów (wystawienie proponowanych ocen kolorem zielonym w dziennikach lekcyjnych do dnia 14 listopada 2018 r. – piątek - do godz. 15:00)
4. Śródroczne zebranie z rodzicami – podsumowanie pracy w I semestrze – wszystkie oddziały - 8 stycznia 2019 r. godz. 17:00 (wtorek) – zebranie ogólne, po zebraniu ogólnym zebrania oddziałów

Zebrania z rodzicami II semestr
1. Zebranie z rodzicami – postępy w nauce – wszystkie oddziały – oraz informacja o proponowanych ocenach rocznych – klasy IV - 14 marca 2019 r. godz. 17:00 (czwartek) - wystawienie proponowanych ocen kolorem zielonym w dziennikach lekcyjnych do dnia 13 marca 20189 r. – środa - do godz. 15:00
2. Informacja o proponowanych ocenach rocznych klasy III TO – 25 kwietnia 2019 r. godz. 17:00 (czwartek) - wystawienie proponowanych ocen kolorem zielonym w dziennikach lekcyjnych do dnia 24 kwietnia 2019 r. – środa - do godz. 15:00
3. Informacja o proponowanych ocenach rocznych – klasy I TO, I TAE, II TO, II TSA, III TA, III TES - 16 maja 2019 r. godz. 17:00 (czwartek) - wystawienie proponowanych ocen kolorem zielonym w dziennikach lekcyjnych do dnia 15 maja 2019 r. – środa - do godz. 15:00