Admin

HARMONOGRAM ZEBRAŃ Z RODZICAMI
W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

Zebrania z rodzicami I semestr
1. Organizacyjne zebranie z rodzicami uczniów wszystkich klas – 11 września 2019 r. godz. 16:00 i 17:00 (środa) – zebranie ogólne, następnie zebrania w oddziałach
2. Zebranie z rodzicami – postępy w nauce – wszystkie klasy – 21 października 2019 r. godz. 17:00 (poniedziałek) - zebrania oddziałów
3. Informacja o proponowanych ocenach z zajęć edukacyjnych i ocenach zachowania na I semestr – 14 listopada 2019 r. godz. 17:00 (czwartek) – zebrania oddziałów (wystawienie proponowanych ocen kolorem zielonym
w dziennikach lekcyjnych do dnia 13 listopada 2019 r. – piątek - do godz. 15:00)
4. Śródroczne zebranie z rodzicami – podsumowanie pracy w I semestrze – wszystkie oddziały - 14 stycznia 2020 r. godz. 17:00 (wtorek) – zebranie ogólne, po zebraniu ogólnym zebrania oddziałów

Zebrania z rodzicami II semestr
1. Zebranie z rodzicami – postępy w nauce – wszystkie oddziały – oraz informacja o proponowanych ocenach rocznych – klasy IV - 19 marca 2020 r. godz. 17:00 (czwartek) - wystawienie proponowanych ocen kolorem zielonym w dziennikach lekcyjnych do dnia 18 marca 2020 r. – środa do godz. 15:00
2. Informacja o proponowanych ocenach rocznych – klasy I TS, I TOA, I TER, I TO, I TA, I TSE, II TO, II TAE, III TO, III TSA, - 28 maja 2020 r. godz. 17:00 (czwartek) - wystawienie proponowanych ocen kolorem zielonym w dziennikach lekcyjnych do dnia 27 maja 2020 r. – środa - do godz. 15:00