Admin

W czwartek, 29 września, chętni uczniowie mieli możliwość oddania krwi. Akcję przeprowadziło Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa z Radomia. Do akcji zgłosiły się 24 osoby, z czego krew oddało 17. Łącznie zebrano 7650 ml krwi.
Akcja Honorowego Dawcy Krwi zostanie powtórzona w tym roku szkolnym jeszcze dwukrotnie: 11 stycznia i 7 kwietnia. Już teraz zapraszamy wszystkich chętnych do udziału! Przypominamy, że do Klubu Honorowego Dawcy Krwi mogą dołączyć tylko osoby pełnoletnie. Obejrzyj zdjęcia...