Ewa Malowaniec

Kolejny już raz uczniowie Centrum Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi mogli doskonalić swoje umiejętności podczas praktyk w Dolnej Saksonii w Niemczech.
W tym roku trzy uczennice klasy III Technikum im. Tomasza Nocznickiego w Nowej Wsi, kształcące się w zawodzie technik architektury krajobrazu – Adela Kowalska, Patrycja Jasiówka, Magdalena Korcz – spędziły trzy miesiące w gospodarstwach rolnych naszych zachodnich sąsiadów.

Uczennice wzięły udział w projekcie pod nazwą „Kształcenie praktyczne w rolnictwie - staż zawodowy polskich uczniów w niemieckich gospodarstwach rolnych”, którego beneficjentem jest Towarzystwo Umiejętności Rolniczych w Poznaniu. Został on dofinansowany w ramach programu ERASMUS+, który jest realizowany przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencję Programu ERASMUS+ w Warszawie – projekt nr 2015-1-PL01-KA102-015429.
Niewątpliwą zaletą takiego zagranicznego stażu zawodowego jest doskonalenie umiejętności językowych, interpersonalnych i społecznych, a przede wszystkim zdobywanie nowych umiejętności z zakresu kwalifikacji zawodowych, co z kolei przekłada się na wymierne korzyści materialne w postaci stypendium stażowego gwarantowanego w ramach projektu. Celem projektu jest również poznanie obyczajów i walorów turystycznych kraju a także możliwość poznania młodych ludzi praktycznie z całego świata biorących udział w podobnych przedsięwzięciach.
Zmęczone, ale zadowolone dziewczęta dziękują Towarzystwu Umiejętności Rolniczych w Poznaniu za dobrą organizację i opiekę podczas praktyk.