Ewa Malowaniec

Pierwszego września 2016 roku w milionach polskich szkół rozpoczął się nowy rok szkolny. W Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi pierwszy dzwonek zabrzmiał w tym dniu o godz. 10.00.

Zgromadzonych w sali gimnastycznej gości powitała pani dyrektor Danuta Borowiec. W uroczystym apelu uczestniczyli m.in. ks. Sławomir Paszowski – proboszcz parafii św. Izydora Oracza w Nowej Wsi, pan Radosław Rak – przewodniczący Rady Rodziców i pani Beata Skiba – wiceprzewodnicząca Rady Rodziców. Pani dyrektor serdecznie powitała wszystkich obecnych nauczycieli, przede wszystkim zaś tych, którzy dołączyli do grona nowowiejskich belfrów w tym roku szkolnym – panią Honoratę Wrotek – nauczyciela przedmiotów zawodowych w zawodzie technik ekonomista, panią Katarzynę Smolarek - nauczyciela przedmiotów zawodowych w zawodzie technik ogrodnik i technik architektury krajobrazu, panią Marlenę Górecką - nauczyciela przedmiotów zawodowych w zawodzie technik spedytor. Równie gorąco pani dyrektor powitała w progach naszej szkoły innych nowicjuszy – uczniów klas pierwszych. Ponad siedemdziesiąt osób rozpocznie w tym roku szkolnym kształcenie w Technikum im. Tomasza Nocznickiego w Nowej Wsi w zawodach: technik ogrodnik, technik architektury krajobrazu, technik ekonomista i technik spedytor. Pierwszoklasistom pani dyrektor życzyła, by czuli się dobrze i bezpiecznie w naszej szkolnej społeczności, a wszystkim uczniom – by priorytetem było dla nich osiągnięcie jak najlepszych wyników z poszczególnych przedmiotów i na egzaminach zewnętrznych.
Pani dyrektor Danuta Borowiec odczytała również list pana prof. dra hab. Wojciecha Wakulińskiego – Dziekana Wydziału Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu SGGW w Warszawie – z życzeniami sukcesów dla wszystkich uczniów i nauczycieli.
Kolejnym punktem czwartkowej uroczystości było wręczenie nagród uczniom klasy trzeciej w zawodzie technik ogrodnik, którzy klasyfikowani są po odbyciu praktyki zawodowej w czasie wakacji. W gronie wyróżnionych znaleźli się: Karol Osiak, Martyna Pacholczak i Joanna Nowakowska.
Część oficjalną uroczystego apelu zakończył program artystyczny, przygotowany przez uczniów klasy trzeciej w zawodach technik ekonomista i technik obsługi turystycznej, pod opieką wychowawcy – pani Marii Kucharczyk. Młodzież przypomniała o najtragiczniejszych chwilach z historii Polski ubiegłego stulecia – II wojnie światowej i jej ofiarach.
Po części oficjalnej odbyły się spotkania uczniów z wychowawcami.
Przed nami niespełna trzysta dni wytężonej pracy. Wszystkim uczniom, nauczycielom i pozostałym pracownikom szkół życzymy wielu sukcesów, satysfakcji z podejmowanych działań, jak najmniej stresu. Galeria zdjęć...